Uw pensioenoverzicht online

Vandaag om 14.00 uur wordt de site www.mijnpensioenoverzicht.nl officieel toegankelijk. Vanaf dat moment kan een ieder die over een DigiD beschikt zien hoeveel AOW en pensioen is opgebouwd en waar.

Het pensioenbewustzijn in Nederland is te laag, daarom kregen de pensioenvoorzieningen in 2006 van de politiek de opdracht om een-voor-de-burger beter en inzichtelijk systeem te maken. Dat zijn het Uniform Pensioen Overzicht (UPO) en een internetsite geworden. Een UPO ontvangen veel pensioendeelnemers al jaarlijks, de site mijnpensioenoverzicht biedt vanaf vandaag een overzicht van pensioen én AOW dat is opgebouwd.

De site heeft zelf geen database waarin alle gegevens staan, maar geeft toegang tot de informatie van de deelnemende 600 pensioenfondsen, pensioenverzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Na het invoeren van de gegevens ontvangt de gebruiker een overzicht van de tot nu toe opgebouwde AOW en pensioen (bij diverse werkgevers/pensioenfondsen). Ook ziet u welk deel van uw pensioen een nabestaandenpensioen voor uw (ex)partner is. Wat ontbreekt is de derde pensioenpijler, dat wat u zelf hebt afgesloten, koopsompolissen bijvoorbeeld.

De site is toegankelijk met een DigiD, beschikt u nog niet over een dergelijke DigiD, dan kunt u die indien u in Nederland of de Nederlandse Antillen woont in Nederland aanvragen: www.digid.nl. Woont u buiten Nederland dan kunt u die DigiD bij de SVB aanvragen. Dat systeem werkt echter niet voor iedereen goed, omdat volgens CDA-Kamerlid  Pieter Omtzigt veel immigranten niet aan alle criteria voldoen.