Veel 65-plussers in Belgie onder de armoedegrens

Het aantal ouderen in België dat onder de armoedegrens leeft is bijna vier keer zo groot als het aantal Nederlanders. En de verschillen nemen alleen maar toe.

In België leeft 23 procent van alle 65-plussers onder de armoedegrens, in Nederland is dat maar 6 procent. De kloof tussen België en Nederland groeit. Terwijl het totaal aantal armen in Nederland daalt van 12 naar 10 procent van de Nederlandse bevolking, steeg dit aantal juist in België tot 15 procent. Arm is iemand die minder dan 60 procent van het gemiddelde inkomen verdient.

De cijfers zijn afkomstig van de Belgische staatssecretaris voor Armoedebestrijding Jean-Marc Belizée. Uit die cijfers blijkt ook dat Nederland een van de rijkste landen van de EU is, België zit onder het gemiddelde.

Reden van het groter aantal armen in België is de beperkte pensioenopbouw, meer Belgen dan Nederlanders hebben slechts een basispensioen (AOW). Een andere belangrijke reden is het grote deel dat de woonlasten van het beschikbare inkomen opslokken. In België zijn minder huurwoningen in de sociale sector beschikbaar, waardoor duur, vaak particulier wordt gehuurd. Minder dan 6,2 procent van het aantal woningen in België is een sociale woningbouwwoning, in Nederland is dat ruim 30 procent van het aantal woningen.

De doorslaggevende factor is echter het kleiner aantal Belgen met een betaalde baan. In België heeft slechts 67 procent van de bevolking tussen de 16 en 64 jaar een baan tegen 79 procent in Nederland. De mensen zonder baan zoals alleenstaande moeders, zieken, gehandicapten en vooral ouderen lopen een groter risico op armoede.