Wapen u tegen overvallers

Het aantal ouderen dat zich weerbaarder maakt tegen overvallen en geweldpleging stijgt tot dertig procent per jaar. De ouderenbonden ANBO en KBO vinden de tijd rijp voor ‘geweldsvoorlichting’.

Stichting slachtofferhulp meld een toename van het aantal hulpvragen van 132 mensen in 2004 naar 201 in 2006. Zij kan niet aangeven of er meer geweldpleging tegen ouderen zijn of dat ouderen zich juist meer melden. De politie van Brabant heeft geen exacte gegevens over hoeveel ouderen het slachtoffer zijn van geweld, maar weet wel te melden dat geweld tegen ouderen minder is dan geweld tegenover jongeren.

Actueel zijn twee gewelddadige berovingen deze week van een 81 jarige vrouw in Vught en een 80 jarige man in Tilburg. Reden genoeg voor de ouderenbonden om de noodklok te luiden en ouderen te waarschuwen niet zomaar de deur te openen. Volgens de woordvoerder van ANBO moeten we zorgen voor een ketting op de deur zodat de overvaller je niet met deur en al naar binnen kan duwen. De KBO doet het voorstel eerst een legitimatie te vragen voordat je mensen toelaat in je huis. Verder kan een kijkgaatje in de deur helpen en geldpinnen in de supermarkt is vaak veiliger dan zomaar ergens op straat.

Maar niet alleen het huis kun je beveiligen, ook fysieke weerbaarheid kan helpen overvallers te vlug af te zijn. Volgens React Advies en Training neemt het aantal deelnemers van 55 jaar en ouder aan weerbaarheidstrainingen tot dertig procent per jaar toe.