We leven langer gezonder

Volgens het centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) leven we steeds langer zonder lichamelijke beperkingen. Tegelijkertijd signaleert het CBS een daling van de levensverwachting zonder chronische ziekten.

We leven langer maar zijn ondanks die langere levensduur wel langer ziek. Dat we langer ziek zijn komt volgens het CBS door eerdere diagnose en betere behandelmethoden. Gelukkig blijkt ook dat we de ziekten niet als een beperking ervaren. Volgens het CBS nam de verwachte levensduur zonder lichamelijke beperking de afgelopen kwart eeuw met 5 jaar toe. Dat we ondanks de langere ziekteduur toch minder last hebben van beperkingen zou volgens het CBS komen door het gebruik van hulpmiddelen zoals rollators en betere chirurgische mogelijkheden zoals nieuwe heupen en knieën.