Wie weet raad: moeder naar een verpleeghuis?

Pluslezers met een dilemma krijgen advies van andere Pluslezers.

Mijn moeder (89) lijdt aan vergevorderde dementie. Ze eet nauwelijks nog en herkent niemand meer. Voor mijn vader (87) is de zorg loodzwaar, ondanks dagopvang en mantelzorg. Opname in een verpleeghuis nadert, maar mijn zus – die het verst weg woont en het minst langskomt – vindt dat onzin. Ze stuurt mails met het verwijt dat wij (de twee andere zussen) mama willen ‘opsluiten’. Heeft ze gelijk? Hoe moet ik hiermee omgaan? Naam en adres bij de redactie bekend

Laat maar roepen

Mijn geliefde is, na een loodzwaar ­traject van (mantel)zorg thuis, in het verpleeghuis heel goed verzorgd. Ik had alle tijd om leuke dingen met haar te doen. En had daar ook weer de energie en de belangstelling voor. Dit zou uw zus haar beide andere zussen en haar vader niet gunnen? Vaak is het zo dat degenen die zelf geen ­energie steken in de begeleiding, energie ­overhouden om van alles te roepen en de voortgang tegen te houden.
Nico Vollebregt (72), Aalden

Veel te zwaar

Uw vader en u willen uiteraard het beste voor uw moeder. In een ­verpleeghuis krijgt zij de zorg en ­aandacht die ze nodig heeft. Uw ­vader kan zo vaak hij wil bij haar op bezoek gaan, maar hij hoeft niet meer dag en nacht voor haar klaar te staan. Ik kan me goed voorstellen dat dit op zijn leeftijd veel te zwaar voor hem is. Bovendien: als er iets met hém gebeurt, wie neemt dan de verantwoordelijkheid op zich? Uw zus? Of wordt zij dan boos op u, uw vader en de instanties omdat de situatie niet goed ingeschat zou zijn? 
Thea Goudswaard-Smit (62), Heerhugowaard 

Positieve kant

Doordat ik in de zorg werk, kom ik deze situatie vaker tegen. Men ziet het verpleeghuis als ‘iemand opsluiten’. Maar een verpleeghuis biedt allerlei faciliteiten die er thuis niet zijn: medische apparatuur, verpleegkundigen, 24/7 zorg, artsen en andere disciplines. Wijs uw zus op deze positieve kant van het verhaal. Misschien kan het de gedachte van ‘opsluiting’ voor haar verzachten. 
Willianne Heezen (23), Rotterdam

Schrijf het op

Wat wil uw vader? Hij is in deze kwestie belangrijker dan uw zus. Is er een gesprek met hem en alle drie de zussen geweest waarin hij ­aangeeft dat hij achter de keus voor een verpleeghuis staat? Voor uzelf helpt het misschien als hij zijn ­beslissing op papier zet. Als u het dan later moeilijk hebt met even­tuele verwijten van de kant van uw zus, kunt u uw vaders verklaring er nog eens op nalezen. Zijn wens, geschreven in zijn handschrift, kan u dan wellicht troost geven en u sterken in de overtuiging dat u juist hebt gehandeld. 
Renée van de Graaf (57), Rotterdam

Wat vindt u? Mijn zus leeft ongezond, wat kan ik doen?

Mijn lieve en enige zus (74) heeft diabetes, een hoog cholesterol en nog zo wat gezondheidsproblemen. Een andere ­leefstijl zou een groot verschil maken. Ze weigert helaas halsstarrig om te veranderen en blijft hangen in haar oude en ­ongezonde gewoontes. Volgens haar zeur ik en moet ik mij er niet mee bemoeien. Wat te doen? Mijn mond houden? Of haar ongenoegen negeren en blijven hameren op de veranderingen die nodig zijn? 

Hebt u een advies voor deze Pluslezer? Of wilt u zelf een probleem voorleggen? Stuur uw reactie met uw volledige naam, leeftijd en woonplaats vóór 1 september naar: Redactie Plus Magazine, Postbus 44, 3740 AA Baarn (of naar redactie@­plusmagazine.nl) o.v.v. ‘Ongezonde zus’ of ‘Wie weet raad?’. Misschien staat uw brief dan binnenkort in deze rubriek.