Zelfdoding neemt toe, maar niet onder ouderen

Vorig jaar maakten 1917 mensen een einde aan hun leven, 23 meer dan in 2016. Met name oudere tieners zorgen voor die stijging: onder zestigplussers is er juist een daling te zien.

Het aantal zelfdodingen onder mensen van 10 tot 20 jaar nam toe van 48 naar 81 tussen 2016 en 2017. Bij mensen die de zestig zijn gepasseerd nam het getal juist af: van 337 naar 326 in 2017. Dat is in absolute aantallen natuurlijk nog steeds meer dan tieners. Toch wijst het op een trendverandering, want tussen 2015 en 2016 steeg het aantal zelfdodingen onder zestigplus nog. Hoe ouder, hoe groter het verschil. Bij de groep zeventig-tachtig ging het aantal van 186 naar 169.

Vergeleken met andere Europese landen komt zelfdoding in Nederland relatief weinig voor. De meest recente cijfers op Europees niveau laten zien dat in Rusland zelfdoding het meest voorkomt (21 per 100 duizend inwoners), gevolgd door Hongarije en Slovenië. Ook in België en Frankrijk ligt het aandeel relatief hoog.

Bron: CBS