Zorg op afstand valt goed

Het proefproject dat de werking van zorg op afstand via telebegeleiding of een videonetwerk moet testen is een groot succes. De gebruikers zijn tevreden en voelen zich veiliger, de werkers vinden dat zorg op afstand het werk aantrekkelijker en gevarieerder maakt. Dat pleit voor uitbreiding.

Sinds 2005 voert de brancheorganisatie van de zorgondernemers ActiZ een proef uit onder 1100 gebruikers van zorg. Via telebegeleiding (begeleiding op afstand) of een videonetwerk (waarbij zorgverleners en –gebruikers elkaar zien) worden zorggebruikers ondersteund. Wanneer de zorggebruiker er toestemming voor geeft kunnen de zorgverleners zelf het initiatief nemen bij de mensen thuis te kijken. De proefgebruikers zijn vooral ouderen boven de 75 jaar en chronisch zieken. Van de gebruiker voelt 71 procent zich veiliger en zegt 61 procent langer thuis te kunnen blijven wonen. Percentages om trots op te zijn. ActiZ liet de proefperiode en de ervaringen meten door NIVEL die de genoemde percentages produceerde. De gebruikers vinden voor 76 procent  zorg op afstand een geweldige uitvinding. Er werd ook onderzocht hoe de zorgverleners het project ervaren, ook zij zijn enthousiast. Het werk is gevarieerder geworden en daarmee aantrekkelijker. Bovendien kunnen verpleegkundigen die nu niet in de zorg werken weer aan de slag. ActiZ pleit vanwege de positieve resultaten dan ook voor een verdere uitbreiding van het project en structurele financiering. Maar ze realiseert zich ook dat de technische systemen en de programma’s beter op elkaar aan moeten sluiten en dat inpassen van zorg op afstand in de huidige zorgverlening niet van zelf gaat.