Zorg ouderen blijft in AWBZ

De Sociaal Economische Raad (SER) brengt vrijdag haar advies uit aan het kabinet over de toekomst van de AWBZ. Het advies zal luiden dat de AWBZ vooral een zorgwet moet worden.

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is duur, ongeveer 40 procent (22 miljard euro) van alle kosten voor de gezondheidszorg gaan op aan de AWBZ, nu 54 miljard euro. De uitgaven liepen te hoog op waarop het kabinet de SER vroeg om advies waar en hoe in de AWBZ te snijden. Het advies is zeer terughoudend, vooral welzijnsdiensten verdwijnen naar de gemeenten, zorg voor verstandelijk gehandicapten, ouderen en psychiatrische patiënten blijft een AWBZ-zorg. Welzijnsdiensten als paardrijles of huiswerkbegeleiding voor autistische kinderen verdwijnt naar de gemeenten.

Ook de zorg die is gericht op herstel na een ziekte of ongeval verdwijnt uit de AWBZ en gaat naar het basispakket van de zorgverzekering. In totaal zal er volgens FNV-bestuurder Henk van der Velden hoogstens twee miljard van het huidige budget verdwijnen naar gemeenten en zorgverzekeringen.

Wat het kabinet met het advies gaat doen is niet bekend, wel had zij zelf al plannen gemaakt om boodschappendiensten en begeleid bioscoop uit de AWBZ te schrappen, we wachten af.