Zorgelijke zorgpremie

Rond de miljoenennota en de algemene beschouwingen is over veel gesproken, maar niet zoveel over de ziektekostenpremies. En dat had eigenlijk wel gemoeten, want een echtpaar met jaarlijks 10.000 euro pensioen gaat al snel 40 euro per maand meer betalen.

Net als bij de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 is er veel aandacht voor de nominale premie. Dat is de premie voor de basisverzekering waar uzelf kunt kiezen. Die premie gaat volgens het kabinet in 2008 met 154 euro omhoog. Wat ook nu weer niet in de publiciteit komt zijn de inkomensafhankelijke premies. Over de AOW wordt nu nog 6,5 procent betaald, dat is per 2008 7,2 procent, ofwel 0,7 procent meer. Over alle andere inkomsten wordt nu nog 4,4 procent ingehouden bij 65-plussers, dat wordt volgens jaar 5,1 procent, ook 0,7 procent meer.
 
Ontvangt u samen AOW, dan ontvangt ieder nu ongeveer 660 euro bruto per maand, daarover betaalt u volgend jaar 4,62 euro meer premie. Is er naast de AOW ook nog eens jaarlijks 10.000 euro pensioen dan wordt de afdracht inkomensafhankelijke premie hier 5,83 euro duurder. De nominale premie gaat maandelijks met 12,83 euro per persoon omhoog. Alles bij elkaar 40,73 euro voor een echtpaar. Een alleenstaande met een zelfde pensioen gaat er met een alleenstaande AOW van 970 euro maandelijks 25,41 euro meer betalen. Zijn er nog aanvullende verzekeringen dan kan dit hogere bedrag nog oplopen wanneer de premies voor de aanvullingen ook stijgen.
 
De gegevens zoals die hierboven genoemd staan zijn afkomstig van het ministerie van VWS (volksgezondheid). Het verbond van verzekeraars heeft al laten weten dat de stijging van de nominale premie zoals het ministerie die voorstaat wel erg hoog is, maar vreest dat de verzekeringsmaatschappijen het voorstel gretig aanvaarden daar zij de afgelopen jaren op z’n gunstigst geen verlies hebben geleden op de zorgverzekeringen.
 
Naast de premiewijziging is er volgend jaar nog een verandering, de no-claimkorting van 250 euro zoals we die nu nog hebben zal vervangen worden door een eigen risico van 109 euro. Dit lagere bedrag kan de gestegen premies wellicht wat temperen. Maandelijks scheelt het op 11,75 euro. De praktijk is natuurlijk dat het eigen risico over de eerste kosten van het jaar wordt ingehouden. Die eerste maanden van het jaar zijn daardoor 109 euro duurder. Wel heeft het kabinet beloofd een compensatieregeling te treffen voor gehandicapten en chronisch zieken. Hoe die eruit komt te zien is nog niet bekend.