Belastingvrij schenken met direct rendement

Advertorial

Aan het eind van ieder jaar schenken veel ouders een bedrag aan hun kinderen. Door gebruik te maken van de maximale vrijstelling van € 4.556,- per kind per jaar kan zo op fiscaal vriendelijke wijze vermogen geleidelijk worden overgedragen aan de kinderen. Vaak wordt dit gedaan door een overschrijving van het bedrag op de rekening van het kind of door het schenken op papier.

Het kan ook anders!

Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V.
geeft vanaf dit jaar speciale schenkingscertificaten uit. Het betreft een certificaat van een aandeel in het Zeuven Meeren Vastgoedfonds NV. Het schenkingscertificaat heeft een waarde ter grootte van € 4.556,- euro en valt daarmee binnen de vrijstellingsregeling voor schenkingen . Het certificaat kent een jaarlijks effectief dividend ter grootte van 7,2%. Bij inschrijving voor 15 december 2009 zorgen wij ervoor dat u het schenkingscertificaat met de kerst kunt overhandigen. Kortom: een mooi cadeau voor de komende feestdagen!

Hoe werkt het schenkingscertificaat?

Uitgangspunt voor het schenkingscertificaat ie een normaal certificaat in het Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. met een handelskoers van € 5.000,-. Dit is echter meer dan de schenkingsvrijstelling toelaat. De schenker betaald 4.556,- aan Zeuven Meeren Vastgoedfonds NV. Het verschil ad. € 444,- wordt door Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V, voorgeschoten. Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. houdt vervolgens de eerste maanden dividend in totdat het verschil is ingelopen. Op dit moment wordt een maandelijks dividend van 0.583% ( 7,2% effectief per jaar) uitgekeerd. Dit betekent dat na circa 18 maanden het voorschot ter grootte van € 444,- is ingelopen. Na het inlopen van het voorschot keert het fonds dividend uit aan de certificaathouder.

Voordelen
Het schenkingscertificaat heeft een aantal voordelen. Één van deze voordelen bestaat uit het feit dat er een direct rendement wordt uitgekeerd over een hoger bedrag dan dat daadwerkelijk geschonken wordt. U schenkt immers € 4.566,- maar de certificaathouder ontvangt de eerste 18 maanden dividend over € 5.000,-. Een ander voordeel is dat het dividend maandelijks uitgekeerd wordt en dat de waarde van het certificaat bovendien tegen een laag tarief belast wordt in Box 3.

Hoe vraagt u het certificaat aan?

Na het invullen van de Verklaring van Deelname stuurt u deze samen met een kopie van uw legitimatiebewijs van uzelf alsmede een kopie van het legitimatiebewijs van de uiteindelijke verkrijger naar: Zeuven Meeren Fondsbeheer, antwoordnummer 13017, 2501 VC Den Haag.
U kunt het formulier downloaden van deze site www.schenkingscertificaat.nl of per email opvragen via info@zeuvenmeeren.nl. Na ontvangst van de Verklaring van Deelname ontvangt u een bevestiging van deelname alsmede een betalingsverzoek. Tevens ontvangt u dan het schenkingcertificaat. Het rechtsgeldige certificaat volgt na ontvangst van de betaling en de notariële uitgifte van de certificaten.

Zeuven Meeren Vastgoed N.V.

Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. is sinds 2007 actief als vastgoedbeleggingsfonds en heeft de crisis tot nu toe goed doorstaan. Sinds oprichting keert het fonds maandelijks dividend uit. Op dit moment wordt 7,2% dividend effectief op jaarbasis uitgekeerd. Verwacht wordt dat het rendement geleidelijk zal stijgen naar ruim 10% op jaarbasis. De beheerder van het fonds heeft een AFM vergunning. Meer informatie over het vastgoedfonds kunt u vinden op www.zeuvenmeeren.nl

Toezicht AFM

Zeuven Meeren Fondbeheer bv heeft een doorlopende vergunning bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft) voor het aanbieden van rechten van deelnemingen in beleggingsinstellingen die beleggen in onroerend goed. Zeuven Meeren Fondsbeheer staat daarmee onder toezicht van de AFM. Ten behoeve van het Zeuven Meeren Vastgoedfonds N.V. is een prospectus opgesteld. Vraag om dit prospectus en lees dit goed door voor u besluit tot deelname. Raadpleeg tevens uw belastingadviseur.

 

 

Auteur 
  • Redactie