Een op de vijf mist belangrijke brief

Getty Images

Een brief van de Belastingdienst maken de meeste mensen meteen open, terwijl een brief van het pensioenfonds meestal ongelezen op een stapel belandt. Informatie van telecomproviders is een nog tragischer lot beschoren: die belandt nogal eens ongelezen bij het oud papier. Een op de vijf mist door de overkill aan informatie wel eens een belangrijke brief.

Het zijn herkenbare resultaten uit een onderzoek van Platform Wijzer in Geldzaken. Een derde van de consumenten heeft het gevoel overspoeld te worden met informatie. Ze krijgen vandaag de dag een grote hoeveelheid post van de bank, verzekeraars, telecomproviders, energieleveranciers, gemeente, Belastingdienst, noem maar op. Niet alle gegevens zijn even geliefd. Informatie van de gemeente en de bank wordt hoger gewaardeerd dan van telecom- en energieleveranciers. Doordat deze bedrijven te veel en te onduidelijke informatie sturen, gooien consumenten deze vaak ongezien weg. Informatie over pensioenen en verzekeringen belandt vaak ongelezen op een stapel, omdat men die te onduidelijk vindt.

Stress
Eén op de vijf consumenten heeft stress en onrust als het gaat om het regelen van de financiën. Dat geldt vooral voor jongeren en vrouwen. Een kwart vindt het regelen van de financiën zo ingewikkeld dat je er bijna voor gestudeerd moet hebben.

Toch hebben consumenten hun financiële zaken naar eigen zeggen redelijk op orde. De meesten hebben een redelijk tot goed beeld van hun eigen financiële situatie. Een grote meerderheid (82 procent) controleert de facturen altijd goed en bergt de papieren doorgaans geordend op. Ruim de helft weet ongeveer hoeveel hij per maand uitgeeft aan verschillende kostenposten en 43 procent weet het precies.

Zes op de tien consumenten betalen facturen meteen als ze binnenkomen. Ruim een kwart spaart ze op en betaalt ze dan allemaal tegelijk, terwijl 14 procent zo lang mogelijk wacht met het betalen van facturen.

Ook een geordende boekhouding?
Een opgeruimde administratie is een eerste vereiste om overzicht te krijgen op inkomsten en uitgaven. Een mapje voor bankafschriften hebben de meeste mensen wel. Een overzichtelijke bewaarplaats voor rekeningen, contracten met leveranciers en belastingpapieren is daarop een goede aanvulling. Het Nibud biedt hiervoor een speciale tabbladenset aan voor €10. De tabbladen zijn ook gratis te downloaden, zodat je ze kunt printen en zelf in een map kunt doen. Zie winkel.nibud.nl

Als je internetbankiert is het een logische stap om ook inkomsten en uitgaven met de computer bij te houden. Dat kan met een kasboek van de bank of met een ander (gratis) boekhoudprogramma.

Grote banken bieden op internet online kasboeken aan, die de inkomsten en uitgaven vanuit internetbankieren automatisch rubriceren. Ook het gratis boekhoudprogramma Afas doet dit. Een pinbetaling bij de supermarkt ziet het programma automatisch als boodschappen en ook de energie- en telefoonrekening worden herkend. Sommige andere betalingen zul je zelf moeten rubriceren. Wanneer je er een gewoonte van maakt zoveel mogelijk rekeningen te pinnen of te betalen via internetbankieren, geeft zo’n programma snel heel veel inzicht.

Bron 
  • geldenrecht.nl