AOW'ers krijgen minder vakantiegeld

AOW'ers ontvangen op 20 mei samen met de AOW ook het vakantiegeld. Dit jaar is het vakantiegeld bruto én netto lager dan vorig jaar. Gehuwden gaan er per persoon €4,30 bruto op achteruit. Een alleenstaande gaat er bruto €5,92 op achteruit. De netto achteruitgang is lastig te berekenen, omdat deze afhangt van de persoonlijke fiscale situatie.

Oorzaken

De verlaging van het vakantiegeld heeft twee oorzaken. In de eerste plaats hogere belasting op het minimumloon plus vakantiegeld. In de tweede plaats een hogere bijdrage voor zorgverzekeringswet.

Koppeling minimumloon

De netto AOW is gekoppeld aan het netto minimumloon. Ieder jaar wordt het bruto minimumloon verhoogd en sinds enkele jaren valt het bruto vakantiegeld daardoor voor een deel in de tweede belastingschijf. Het tarief in die schijf is hoger, zodat je meer belasting betaalt en er netto minder overblijft. Elk jaar zal een groter deel van het vakantiegeld in dat hogere tarief vallen.
Doordat het netto minimumloon plus vakantiegeld gekoppeld is aan de netto AOW plus vakantiegeld, valt ook het netto AOW-vakantiegeld lager uit. De AOW-berekeningen zitten wat lastig in elkaar, maar ook het bruto AOW-vakantiegeld wordt weer berekend vanaf het netto bedrag, zodat ook het bruto bedrag lager uitpakt.

Meer Inhouding zorgverzekeringswet

De inhouding voor de zorgverzekeringswet is dit jaar 5,75%. Vorig jaar was dit 5,45%, een verschil van 0,3%. Dat betekent dat bij een echtpaar €3,60 meer wordt ingehouden en bij een alleenstaande €2,54.

 

Bedragen

Een gehuwde ontvangt dit jaar €604,92 vakantiegeld. Voor een echtpaar is dat dus het dubbele, €1.209,84. Daarop kan de SVB maximaal 28,04% belasting en premies inhouden. Dat is €169,62 per persoon. Dat geeft een netto vakantiegeld van €435,30 per persoon, of €870,60 per echtpaar. Mogelijk houdt de SVB minder belasting in, afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Een alleenstaande ontvangt dit jaar €846,94 vakantiegeld. De SVB kan daarop maximaal €237,48 inhouden en dat geeft een netto bedrag van €609,46. Dat netto bedrag kan dus verschillen, afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Meer AOW bedragen vindt u hier

Uitgangspunt bij alle bedragen is een volledige AOW zonder onverzekerde jaren. Vakantiegeld wordt opgebouwd van mei 2020 tot en met april 2021. Bij een  AOW die na mei 2020 is ingegaan, is de opbouwperiode korter en het vakantiegeld lager.