Fondsen willen pensioen verhogen

De meeste pensioenfondsen zijn van plan het pensioen in 2022 te verhogen. Dat blijkt uit een inventarisatie van de Pensioenfederatie onder de aangesloten pensioenfondsen. Ongeveer de helft van de leden heeft al een verhoging over 2021 doorgevoerd.

Doordat de nieuwe Wet toekomst pensioenen van kracht wordt, mogen pensioenfondsen de pensioenen verhogen bij een beleidsdekkingsgraad vanaf 105 procent. Voorheen was dat 110 procent. De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de maandelijkse dekkingsgraden in het afgelopen jaar. De dekkingsgraad geeft de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds.
Een aantal pensioenfondsen heeft al eerder bekend gemaakt de pensioenen te gaan verhogen op basis van de nieuwe regels. Dat geldt ook voor de vijf grootste pensioenfondsen.

Prijsstijgingen

Pensioenfondsen hebben de ambitie om pensioenen mee te laten groeien met de prijsstijgingen. De hoogte van de dekkingsgraad bepaalt of dat mogelijk is. Het besluit om te indexeren en de mate waarin is een afweging voor elk pensioenfondsbestuur afzonderlijk. Zij wegen daarvoor de gevolgen voor alle deelnemers en gepensioneerden.

Bron: Pensioenfederatie