Korting dreigt voor miljoenen gepensioneerden

Pensioenakkoord na jaren onderhandelen mislukt

Na jarenlang onderhandelen tussen werkgevers en vakbonden is er nog steeds geen nieuw pensioenakkoord. Daardoor dreigt vanaf 2020 voor miljoenen ouderen een lager pensioen.

Het was als maanden spannend: zouden de sociale partners (werkgevers, vakbonden en de overheid) na zeven jaar onderhandelen dan eindelijk tot een nieuw pensioenakkoord kunnen komen?


De overheid leek in elk geval bereid om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen en er lagen ineens plannen om toch weer fiscaal voordelig te kunnen sparen voor vroegpensioen. Maar vakbond FNV ging het niet ver genoeg. Het grote breekpunt bleek de vraag: wie gaat wanneer met pensioen?
Er lag een plan op tafel om de AOW-leeftijd minder snel te laten stijgen, maar nog wel naar 67 jaar te brengen. En daarna zou de AOW-leeftijd alsnog gekoppeld worden aan de levensverwachting. Lees: snel stijgen. Dat vond de bond geen goed plan. Eigenlijk zou de AOW-leeftijd volgens de bond omlaag moeten. Of op zijn minst een vaste leeftijd, zodat we weten waar we aan toe zijn. Bovendien wilde de bond uitzonderingen voor zware beroepen. Maar wat zijn dat: zware beroepen? Daardoor werd het steeds ingewikkelder onderhandelen.


Bijsparen met wat belastingvoordeel voor een vroegpensioen? Dat is volgens de bond een sigaar uit eigen doos waar veel mensen met lagere inkomens helemaal niets aan hebben.


Was er dan niets te doen aan die strenge regels voor de rekenrente? Want daarmee rekenen pensioenfondsen zich volgens sommigen nu arm. Er zitten honderden miljarden in de pensioenpot, de beurs werkt al een tijd mee. Kan dat niet wat soepeler, zodat er voor de fondsen en de gepensioneerden wat meer lucht ontstaat?.
Daar leek even wat ruimte, maar als het pensioengeld is uitgegeven, komen toekomstige generaties straks misschien tekort. Dat is een risico en daar wilde de overheid niet zomaar aan.


Dus nu is er niets. Het pensioenstelsel blijft zoals het is en dat kan grote gevolgen hebben voor miljoenen gepensioneerden. Onder de huidige regels moeten de grote fondsen ABP (ambtenaren/onderwijs) PFZW (zorg) en PMT/PME (metaal) vanaf 2020 gaan korten op pensioen. Deze fondsen staan er onder de huidige rekenregels namelijk niet sterk genoeg voor.