Meeste pensioen blijven gelijk of deels verhoogd

Getty Images

Vrijwel alle pensioenfondsen verwachten dat de pensioenen gelijk blijven of (deels) worden verhoogd. Zij baseren die verwachting op de financiële positie op 30 november.

Dat blijkt uit een overzicht van de Pensioenfederatie. De cijfers zijn verwachtingen. Voor een eventuele verlaging is vooral de actuele dekkingsgraad op 31 december van belang. Voor een verhoging is de beleidsdekkingsgraad een belangrijke factor, maar er spelen ook andere zaken een rol. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Bij een beleidsdekkingsgraad van meer dan 110 procent mag een pensioenfonds beginnen met het aanpassen van de pensioenen aan de prijsstijging. Voor een volledige indexatie is meestal een beleidsdekkingsgraad van 125 procent vereist. Op basis van de voorlopige cijfers is de verwachting dat enkele grote pensioenfondsen zoals ABP, Metaal en Techniek, Metalektro en Zorg en Welzijn (PFZW) de pensioenen gelijk houden. Pensioenfonds Bouw verhoogt de pensioenen met 1,76 procent op 1 januari.

Bron: pensioenfederatie.nl

Auteur 
  • Perry van Dijk