Nieuwe ouderenorganisatie wil invloed op pensioenen

De nieuwe Koepel Gepensioneerden wil meer invloed uitoefen op de komende pensioenhervorming. De organisatie is begin dit jaar ontstaan door een fusie van NVOG en KNVG.

Bij de Koepel Gepensioneerden zijn ruim 150 seniorenorganisaties aangesloten met samen 300.000 leden. Het is daarmee de grootste seniorenorganisatie van Nederland.

Senioren voelen zich bij veel besluitvorming buitenspel staan. Na jarenlang vergeefs aankloppen, lijkt het tij nu te keren. De seniorenorganisaties zijn opgenomen in een klankbordgroep die zich bezig houdt met de uitwerking van het pensioenakkoord. Daarnaast heeft de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad (SER) in december schriftelijk aangegeven dat de seniorenorganisaties als deskundige welkom zijn in belangrijke SER-commissies. In SER-verband worden belangrijke beslissingen steeds vaker in een breed overleg voorgekookt, zoals het Pensioenakkoord, het Energieakkoord en het Klimaatakkoord.

Een andere reden voor de fusie is dat de laatste jaren steeds duidelijker is geworden dat gepensioneerden met meer zaken te maken krijgen dan alleen pensioenen en inkomen. Daarom gaat de Koepel Gepensioneerden zich ook bezig houden met zorg, welzijn en wonen. De organisatie wil spreekbuis en aanspreekpunt worden voor heel gepensioneerd Nederland.

Bron: www.koepelgepensioneerden.nl