Steeds meer ouderen werken door na pensioenleeftijd

Door de stijgende levensverwachting zijn er steeds meer gezonde ouderen die door willen werken na hun pensioen. Bij sommige is het financieel noodzakelijk, maar het gros van de ouderen heeft er gewoon veel plezier in.

Daarbij gaat het niet alleen om zestigers en zeventigers. Ook enkele ouderen van tachtig jaar en ouder steken de handen nog uit de mouwen. Volgens Ton Wilthagen, hoogleraar Arbeidsmarkt aan de Universiteit Tilburg heeft 15 procent van de oudere werkenden zich voorgenomen door te werken na de pensioengerechtigde leeftijd.

De redenen om door te blijven werken lopen uiteen, maar vaak gaat het om ouderen die na hun pensioen invulling in hun leven missen.

Bron: NPO