Waarom krijgen AOW'ers minder vakantiegeld?

Getty Images

AOW'ers krijgen dit jaar iets minder vakantiegeld. Waarom eigenlijk?

Eerder schreven we al dat de ruim 3 miljoen ontvangers van een AOW-pensioen dit jaar minder vakantiegeld krijgen. Zowel het bruto- als nettobedrag valt lager uit. Vergeleken met vorig jaar krijgt een AOW'er met een ongehuwdenpensioen € 15,36 netto minder. Voor AOW'ers met een gehuwdenpensioen valt het netto vakantiegeld € 11,01 lager uit. 

Veel lezers vragen zich af: waarom?

Het vakantiegeld in de AOW is – anders dan bij werknemers – NIET gelijk aan 8 procent van het ontvangen AOW-pensioen. Het netto AOW-pensioen is gekoppeld aan het netto minimumloon en vanwege een ingewikkelde bruto-netto-bruto berekening geeft dat sinds juli 2016 een lager vakantiegeld.

Het werkt als volgt. Tot juli 2016 viel het netto minimumloon inclusief vakantiegeld in de eerste schijf voor de inkomstenbelasting. Sinds juli 2016 valt een klein deel van het minimumloon plus vakantiegeld in de tweede schijf. Het belastingpercentage in deze tweede schijf is hoger, zodat er meer belasting wordt ingehouden. Het minimumloon zonder vakantietoeslag valt (nog) volledig in de eerste schijf. Kortom, de hogere belasting drukt op de vakantietoeslag zodat deze netto lager wordt. Het bruto vakantiegeld wordt wel hoger, want dat is 8 procent van het hogere minimumloon.

Een ongehuwde AOW'er ontvangt 70 procent van het netto-minimumvakantiegeld. Een lager netto minimumvakantiegeld leidt tot een lager netto AOW-vakantiegeld. Om het nog wat ingewikkelder te maken wordt dit netto bedrag vervolgens omgerekend naar een bruto bedrag. Aangezien het netto bedrag lager is, wordt ook het bruto bedrag lager.

Tweede factor die het ingewikkeld maakt is het aanpassen van het netto minimumloon. Dat gebeurt twee keer per jaar: op 1 januari en op 1 juli. Vakantiegeld  is daardoor gekoppeld aan drie verschillende netto minimumlonen: juni 2017 is gekoppeld aan het minimumloon in de eerste helft van 2017; juli tot en met december 2017 zijn gekoppeld aan de tweede helft van 2017 en januari tot en met mei zijn gekoppeld aan de eerste helft van dit jaar.

Bovendien is voor AOW'ers het percentage voor de bijdrage Zorgverzekeringswet verhoogd. Dit alles leidt tot minder vakantiegeld.

 

 

Auteur 
  • Perry van Dijk