Wie stopt de AOW na een overlijden?

Jaap Roelants
Karine Hoenderdos

Onlangs is mijn broer (78 jaar) overleden. Als contactpersoon van de erfgenamen wil ik graag weten hoe het zit met zijn pensioen en vooral zijn AOW. Stoppen die vanzelf, of moet je als nabestaanden dat zelf in handen nemen?

Het is heel belangrijk dat een van de nabestaanden het overlijden meldt bij de burgerlijke stand in de gemeente van overlijden. Daarmee komt er een hele stroom regelingen tot stand, die je dan zelf niet hoeft uit te voeren. De gemeente geeft het overlijden door aan uitkeringsinstanties, zoals de SVB (om de AOW stop te zetten) en het UWV, voor bepaalde uitkeringen, het pensioenfonds en de zorgverzekering. Ook gaat er een seintje naar de Belastingdienst.
 

Hoe lang loopt de AOW door na een overlijden?

De AOW loopt door tot een dag na het overlijden.  Maar meestal hebben de nabestaanden nog recht op het vakantiegeld over de maanden na mei.  Dat geld wordt bij de laatste AOW opgeteld. Bovendien hebben de nabestaanden nog recht op een zogenaamde overlijdensuitkering van een maand bruto. Deze uitkering is in principe bestemd voor de echtgenoot als die er nog is, de kinderen en kleinkinderen. Als die er niet meer zijn hebben verdere erfgenamen er recht op. Het is verstandig de Sociale Verzekeringsbank (SVB) te wijzen op dit recht. De uitkering komt niet altijd vanzelf.
Als uw broer nog een partner heeft krijgt die direct al de maand na het overlijden automatisch een hogere AOW voor alleenstaanden. 
 

Binnen vier weken na het overlijden stuurt de Belastingdienst een brief naar het adres van de overledene. Bij die brief zit een formulier waarop de nabestaanden de naam en het adres van een contactpersoon kunnen doorgeven. Alle post voor de overledene gaat naar de contactpersoon. Eerst komt, al of niet digitaal, de aangifte inkomstenbelasting. Na een maand of vier de aangifte erfbelasting. De toeslagen van een alleenstaande, worden direct stilgezet.

Meer weten over AOW regels en AOW bedragen? Download dan de gratis AOW Gids 2024
 

Auteur