Woning te goedkoop gekocht?

Vraag van de week 

Getty Images

Mijn zus heeft enige jaren geleden de woning van onze ouders gekocht voor de WOZ-waarde. Voor die prijs was de woning voor haar bereikbaar en mijn ouders vonden het een fijn idee dat de woning in de familie bleef. De woning had echter een hogere waarde dan de WOZ-waarde. Heeft mijn zus de woning te goedkoop gekocht?

Dat ligt eraan vanuit welk perspectief u het bekijkt. Voor de fiscus is kopen voor de WOZ-waarde een koop waarbij niet geschonken wordt.  Voor de fiscus is er alleen sprake van een (belaste) schenking als de woning voor minder dan de WOZ-waarde wordt verkocht.

Vanuit uw perspectief als kind van uw ouders is er echter wel sprake van een schenking. En wel voor het verschil tussen de waarde economisch verkeer en de betaalde WOZ-waarde. Het begrip ‘waarde in het economisch verkeer’ zou omschreven kunnen worden als de prijs voor een object dat op de meest geschikte wijze na de beste voorbereiding door de meestbiedende gegadigde zou zijn geboden/betaald. Omdat de woning onderhands is verkocht is de waarde economische verkeer moeilijk vast te stellen. Een taxatie verkoopwaarde kan hier uitkomst bieden. Wanneer de waarde economisch verkeer van de woning van uw ouders €100.000 hoger ligt dan de WOZ-waarde, dan heeft uw zus de woning van uw ouders dus eigenlijk €100.000 te goedkoop kunnen kopen. Anders gezegd: uw zus heeft een schenking ontvangen van €100.000. Deze schenking is niet belast met schenkbelasting omdat de fiscus nu eenmaal de WOZ-waarde als uitgangspunt voor schenken aanhoudt. De schenking die uw zus gekregen heeft, kan overigens alleen een rol spelen bij de nalatenschap van uw ouders. Wanneer u meent dat u door de schenking minder erfenis ontvangt dan uw legitieme portie, dan kunt u daar een beroep op doen en de verborgen schenking mee laten tellen bij de grootte van uw legitieme portie. 

Nico van Scheijndel
Nico van Scheijndel

 

Nico van Scheijndel houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.