Geboden: jaren ervaring

Bent u er nog niet aan toe om te stoppen met werken? Geen probleem, want doorwerken is mogelijk én voordelig.

Niet iedereen wil stoppen met werken na z'n 65ste. Overtuig uw (toekomstige) werkgever van al uw kwaliteiten én de fiscale voordelen.

Langer doorwerken?

Volgens de laatste gegevens van het Centraal Planbureau grijpt de vergrijzing of ‘ontgroening’ nog dieper in op onze samenleving dan aanvankelijk berekend. De overheid stimuleert werknemers en werkgevers met speciale regelingen, nee, dwingt zelfs met financiële maatregelen om het arbeidsleven zolang mogelijk te rekken. Op de site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (home.szw.nl) staan onder ‘werk’ en het kopje ‘Langer aan het werk’ alle regels en mogelijkheden op een rij.
De Wet Aanpassing Arbeidsduur geeft het recht om te minderen in arbeidsuren. Alleen bij zwaarwegende bedrijfsbelangen mag de werkgever zo’n verzoek weigeren. Let wel: het gaat hier om een contractverandering die gevolgen heeft voor de pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidsverzekering.
De kans is groot dat er in de kleine lettertjes van de CAO ook nog interessante regelingen staan. De meeste CAO’s bevatten afspraken over zogenoemd leeftijdbewust personeelsbeleid. Meestal gaat het dan om extra verlofdagen, mindering van arbeidsduur en overwerk, deeltijdpensioen en prepensioen. Ondanks de weer oplaaiende discussie over demotie (omgekeerde promotie tegen een lager loon) voor oudere werknemers, blijft het voorlopig nog mogelijk om redelijk financieel veilig af te bouwen.

De werkgever kan helpen

Na jarenlang kennis en ervaring te hebben opgedaan, is het vaak zonde om de lier aan de wilgen te hangen. Sommige werkgevers bieden kansen aan senioren die zich willen blijven inzetten voor de zaak. Vooral bedrijven waar gespecialiseerde kennis en vaardigheden zijn vereist, maken gebruik van oudere, ervaren werknemers. Ze worden ingezet bij speciale projecten, moeilijke klanten of tijdrovende klussen. Dat kan in deeltijd of als vliegende keep. Informeer bij uw leidinggevende of personeelsmanager naar de mogelijkheden, of kom zelf met suggesties. Laat in ieder geval blijken dat u ‘in’ bent voor dergelijke opdrachten.
Misschien voelt u meer voor de rol van mentor. Bekijk op welke manier u uw kennis en ervaring kunt overdragen op jongere collega’s. Zijn er in de toekomst mogelijkheden om door te gaan als opleider of adviseur in het bedrijf? Daarnaast zijn oudere werknemers met inzicht en oog voor de menselijke maat soms welkom als vertrouwenspersoon. Bijna nooit zal de werkgever een vast contract voor onbepaalde tijd aanbieden. Dat hoeft geen nadeel te zijn, want een zekere mate van flexibiliteit is meestal juist aantrekkelijk. In dit geval zijn er verschillende mogelijkheden: een tijdelijk contract, via een uitzendbureau of via uw eenmanszaak.

Mogelijke obstakels

Sommige werkgevers en collega’s hebben hardnekkige vooroordelen over de capaciteiten en productiviteit van oudere werknemers. Andere belemmeringen zijn onder andere automatisch ontslag bij 65 jaar, onduidelijkheid over de (on)mogelijkheid van doorwerken na je 65ste en het beperkte aanbod van banen. Werkgevers vrezen bovendien de verplichting om bij ziekte het loon twee jaar door te betalen, iets waaraan het kabinet paal en perk wil stellen.
Laat u niet nekken door negatieve beeldvorming of tegenwerking uit kennisgebrek. Zoek uw mogelijkheden uit en wees niet bescheiden over de waarde van uw ervaring en inzicht.
Een lokkertje kan ook zijn dat 65-plussers minder sociale premies betalen. Vergeleken met een jongere collega krijgt de oudere werknemer bij hetzelfde brutoloon een hoger nettoloon; je houdt er dus meer aan over. Als het nettoloon gelijk is aan dat van een ‘gewone’ werknemer, is de 65-plusser voor de werkgever goedkoper.

Hoger pensioen, minder premies

Blijft u bij uw werkgever werken, dan kan het zijn dat uw pensioen nog niet wordt uitgekeerd. Door dit uitstel wordt uw pensioen hoger. Het is zelfs mogelijk dat u nog pensioen opbouwt, afhankelijk van uw werkgever en uw pensioenregeling.
Mocht u ergens anders gaan werken na uw pensionering, dan kunt u in de regel uw pensioendatum niet verschuiven. Ook pensioen(en) die u bij vorige werkgevers hebt opgebouwd, kunt u hoogstwaarschijnlijk niet uitstellen.
Na uw pensionering hoeft uw werkgever geen WW- en WAO-premies meer af te dragen, zodat u goedkoper bent. Keerzijde is dat u geen recht heeft op een WW- of WAO-uitkering. Financieel interessant is bovendien dat u geen AOW-premie betaalt.

Bron(nen):
  • Plus Pensioengids
Trefwoorden: