Haal meer uit uw pensioen!

Jarenlang heeft u pensioen opgebouwd en daar kunt u eindelijk van gaan genieten. Maar dan moet u er wel eerst even zelf achteraan.

Nadat u vele jaren pensioenpremie heeft betaald, wilt u daar natuurlijk wel zoveel mogelijk de vruchten van plukken. Vergeet dus niet ook al uw rechten bij vroegere werkgevers goed uit te pluizen. Dat kan maandelijks nog een leuk 'extraatje' opleveren!

Niet brengen maar halen

Voor het aanvullend pensioen geldt een haalplicht, geen brengplicht. U moet dus zelf achter uw pensioenaanspraken aan. In de praktijk valt dat wel mee. Dankzij de moderne informatietechnieken doen veel pensioenfondsen hun best om gepensioneerden op te sporen. Meestal lukt dit, maar in honderden gevallen per jaar ook niet.
Ongetwijfeld zal het pensioenfonds van uw laatste werkgever ongeveer een half jaar voor uw pensioendatum contact met u opnemen en u een formulier toesturen. Heeft u drie maanden voor uw pensionering nog niets gehoord, dan kunt u het beste zelf contact opnemen. Uw pensioen krijgt u na uw 65ste per maand uitbetaald. Ook als het om relatief kleine bedragen gaat.

‘Vergeten’ pensioenen

Anders ligt het bij pensioenen van vorige werkgevers: dat kan een zoektocht worden. U kunt beginnen bij de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB). De VB heeft namen, adressen en telefoonnummers van pensioenfondsen en een speciale Helpdesk Vergeten Pensioenen. Deze Helpdesk heeft echter geen inzicht in de hoogte van het opgebouwde pensioen.
Lukt het niet via deze weg, dan kunt u contact opnemen met De Nederlandsche Bank, die enige jaren geleden is gefuseerd met de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK).
Mocht uw oud-werkgever de pensioenen bij een levensverzekeraar hebben ondergebracht, dan kunt u contact opnemen met het Verbond van Verzekeraars of, als een laatste stap, de Kamer van Koophandel in de regio. Deze kan wellicht achterhalen wie de rechtsopvolger van uw werkgever is.

Tot in het buitenland

Sinds begin 2004 werken de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen en de Sociale Verzekeringsbank samen om vergeten pensioenen naar hun klanten te brengen. Het gaat vooral om mensen die naar het buitenland zijn verhuisd en dit niet hebben gemeld aan hun pensioenfonds. De pensioenfondsen die lid zijn van de VB leveren twee keer per jaar hun bestanden van niet traceerbare pensioengerechtigden aan de SVB aan. De SVB vergelijkt dit met haar eigen gegevens en geeft de gevonden adressen door aan het pensioenfonds. Het fonds neemt contact op met de deelnemer over de uitbetaling van het pensioen. In de praktijk is gebleken dat de SVB driekwart van de aangeleverde namen kon aanvullen met een adres.

Bijverdienen

Voor uw ouderdomspensioen heeft bijverdienen geen gevolgen, maar bij een VUT-uitkering en vervroegd pensioen kunnen er wel beperkingen zijn. Dat verschilt per regeling. Aanvankelijk was bijverdienen met een VUT-uitkering niet toegestaan. Logisch, want het idee was dat er ruimte werd gemaakt voor jongeren. Tegenwoordig kan er een maximum gesteld zijn aan de hoogte van uw bijverdienste als u met VUT of prepensioen bent.

Doorwerken

Blijft u bij uw werkgever werken, dan kan het zijn dat uw pensioen nog niet wordt uitgekeerd. Door dit uitstel wordt uw pensioen hoger. Het is zelfs mogelijk dat u nog pensioen opbouwt, afhankelijk van uw werkgever en uw pensioenregeling.
Mocht u ergens anders gaan werken na uw pensionering, dan kunt u in de regel uw pensioendatum niet verschuiven. Ook pensioen(en) die u bij vorige werkgevers hebt opgebouwd, kunt u hoogstwaarschijnlijk niet uitstellen.
Na uw pensionering hoeft uw werkgever geen WW- en WAO-premies meer af te dragen, zodat u goedkoper bent. Keerzijde is dat u geen recht heeft op een WW- of WAO-uitkering. Financieel interessant is bovendien dat u geen AOW-premie betaalt.

Samenwonen of scheiden

Voor uw aanvullend pensioen is uw leefsituatie niet relevant. Voor het pensioenfonds verandert er meestal erg weinig als u gaat samenwonen. U krijgt gewoon evenveel. Bij een scheiding blijven de pensioenrechten ook even hoog, maar moet u ze delen met uw ex-partner.

Lijfrente

Vraag uw verzekeraar of tussenpersoon om een prognose van het eindbedrag van de door uzelf in het verleden afgesloten polis(sen) en beslis of u nu een lijfrente wilt kopen of pas later, voor wie (alleen uzelf of ook uw partner) en voor hoe lang. Vraag zo nodig offertes aan bij diverse verzekeraars.

Adressen

 • Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (helpdesk vergeten pensioen):
  www.vvb.nl
  , helpdesk@vb.nl. tel. 070-311 73 73 (08.30-12.30 uur)
 • Duidelijk Pensioen: www.duidelijkpensioen.nl, website van de VB met daarop onder andere informatie over het opsporen van ‘vergeten’ pensioenen.
 • Verbond van verzekeraars: www.verzekeraars.nl, tel. 070-333 85 00
 • Ombudsman Pensioenen: www.ombudsmanpensioenen.nl tel. 070-333 89 65
 • NBP, Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen: www.pensioenbelangen.nl tel. 070-360 19 21
 • NVOG, Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden: www.gepensioneerden.nl, tel. 040-211 02 27
 • Ministerie van Justitie, dossier Scheiding en pensioen: www.minjus.nl
 • De Nederlandsche Bank (voorheen Pensioen- en Verzekeringskamer) voor cijfers en adressen van pensioenfondsen. Handig om een ‘oud’ pensioenfonds op te zoeken: www.dnb.nl, tel. 0900-520 05 20 (€ 0,35 per gesprek).
Bron(nen):
 • Plus Pensioengids
Trefwoorden: