Onterechte AOW-premie

Vraag van de week

Mijn vrouw heeft vorig jaar augustus haar eerste AOW ontvangen. Voor die tijd had ze geen eigen inkomsten. Bij het doen van de aangifte inkomstenbelasting kom ik tot de ontdekking dat er over haar AOW ook premie-AOW wordt ingehouden, dat is toch niet juist?

Oplettende belastingbetalers hebben uw probleem al eerder opgemerkt; toch valt hier weinig aan te doen. De bron van de heffing van premie-AOW ligt bij het feit dat het belastingpercentage in het jaar waarin iemand de eerste AOW ontvangt een gemiddeld percentage is. Over de eerste maanden van het jaar waar uw vrouw nog geen eigen inkomsten had, wordt het hoge belastingpercentage uit de eerste en twee belasting schijven gehanteerd en die opgeteld bij de maanden waar het lage (AOW)tarief van toepassing was.
 
Voor uw vrouw ziet het er dan als volgt uit: zeven maanden het tarief van 36,55 procent en vijf maanden het tarief van 18,65 procent: 255,85 plus 93,25 is over het gehele jaar 349,10 gedeeld door 12 maanden: 29,09 procent gemiddeld.
 
Omdat in de eerste maanden wel premie-AOW wordt ingehouden, betaalt uw vrouw dus indirect premie-AOW over haar ontvangen AOW.
 
Zoals eerder opgemerkt zijn er eerder oplettende belastingbetalers geweest. Deze hebben hierover ook rechtszaken tegen de fiscus aangespannen, maar slechts gedeeltelijk gelijk gekregen. De rechter oordeelde steeds dat het inderdaad onterecht is, maar dat vanwege de complexiteit van de berekeningen de regeling blijft zoals die is. Er is een uitdrukking die zegt dat alles weten niet gelukkig maakt; wellicht is deze ook nu van toepassing.
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.