Pensioenregels te streng

Vooral jongeren zijn de dupe

Volgens de Pensioenfederatie zijn de nieuwe pensioenregels te streng. Indexatie zit er de komende jaren niet in en jongeren betalen uiteindelijk de rekening.

Nieuwe pensioenregels

De nieuwe pensioenregels die volgend jaar moeten ingaan, zullen volgens de Pensioenfederatie ongunstig uitpakken voor jongeren. Jongeren moeten veel premie betalen, maar krijgen uiteindelijk maar een mager pensioen. Ook gepensioneerden hebben er last van, want de komende jaren zullen de pensioenen niet meestijgen met de prijzen en daarmee feitelijk minder waard worden. En dat terwijl de afgelopen jaren ook al niet geïndexeerd zijn en de pensioenen op een flinke achterstand staan.

De Pensioenfederatie heeft de nieuwe pensioenregels losgelaten op de verschillende pensioenfondsen en komt tot bovenstaande conclusies. De Pensioenfederatie heeft vooral moeite met het moment waarop de pensioenuitkering en pensioenopbouw aangepast mogen worden aan stijgende prijzen. Bij sommige pensioenfondsen is de achterstand zo groot dat indexatie er pas na 30 jaar in zit. Hoe ongunstig de regels precies uitpakken, verschilt per pensioenfonds en hangt af van de leeftijdsopbouw van de deelnemers aan een fonds.

Grote boosdoener

De grote boosdoener en onbekende is de rekenrente. Die is momenteel zo laag, dat de pensioenpremie moet stijgen om aan voldoende reserves te komen. Een premieverlaging die het kabinet met de nieuwe pensioenregels wilt bereiken, zit er volgens de Pensioenfederatie niet in. Het Centraal Planbureau herkent zich niet in de cijfers van de Pensioenfederatie. Ook het ministerie van Sociale Zaken ziet de zaken anders. Volgens hem zou de Pensioenfederatie een te korte horizon gekozen hebben. Jongeren hebben volgens het ministerie juist belang bij indexatie na 15 jaar omdat ze dan nog maar weinig pensioen hebben opgebouwd.

Bron(nen):