Tweede Kamer wil soepeler pensioenakkoord

Pensioenfondsen moeten meer bevoegdheden krijgen

De meerderheid van de Tweede Kamer is voor versoepeling van het pensioenakkoord van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken. Ook de ouderenbonden vinden de regels te streng.

De ouderenbonden hadden het kabinet al laten weten dat de strengere pensioenregels, en dan met name de inperking van de bevoegdheden van de pensioenfondsen, mogelijk in strijd zijn met de Europese regels. Gelukkig hebben de Tweede Kamerfracties van PvdA, VVD en de bevriende fracties van D66 ChristenUnie en SGP elkaar gevonden in hun kritiek op de nieuwe pensioenregels. Die moeten volgens deze Tweede Kamerfracties soepeler gaan worden.

Als de regels blijven zoals ze er nu liggen, zullen volgens ouderenvoorman Martin van Rooijen twintigers een volledig pensioen wel kunnen vergeten.

Meerderheid in de Tweede Kamer

In de Tweede Kamer is nu een meerderheid voor het versoepelen van de plannen die vandaag besproken worden. Zo wil de Tweede Kamer dat er eerder geïndexeerd mag worden en dat een herstel van gemiste indexaties eerder moet kunnen dan wanneer de dekkingsgraad minimaal 130 procent is. Bovendien vinden ze dat de pensioenfondsen de inhaalindexatie niet over tien jaar hoeven uit te smeren.

Daarnaast moeten de plannen niet in 2016, maar al in 2015 ingaan zodat fondsen die er nu al goed voorstaan de premies volgend jaar al kunnen verlagen. Tenslotte willen de partijen, die het samen eens zijn geworden, dat er naar de rekenrente wordt gekeken. Die is nu historisch laag dat de fondsen er slechter voor lijken te staan dan ze in werkelijkheid doen.

De vijf partijen die het nu eens zijn geworden krijgen bijval van het CDA en de SP die de strenge pensioenregels al eerder veel te streng vonden en dat er zelfs sprake was van overkill. De voorstanders van de strengere pensioenregels zeggen dat de regels misschien wel streng zijn, maar dat abrupte pensioenkortingen daardoor wel tot het verleden behoren.

Bron(nen):