Pensioensfederatie luidt noodklok: ‘Alle seinen staan op dieprood’

Pensioensfondsen zijn bezorgd over de ontwikkeling van de premies, opbouwpercentages en dekkinsgraden. Dat schrijft de Pensioensfederatie, de belangenorganisatie van de fondsen. Alle seinen in de pensioensector ‘staan op dieprood’ volgens de belangenorganisatie.

Volgens de Pensioenfederatie komt dit door de economische ontwikkelingen de laatste maanden. De daling van de rente en de slechte beursmaand in augustus hebben een ‘vernietigend effect’ op het huidige pensioenstelsel, aldus de federatie. Een bijkomend feit is de aanscherping van de rekenregels door de commissie-Dijsselbloem, oud minister van Financiën.

De aanscherping van de rekenregels leidt hoogtswaarschijnlijk tot hogere premies en grotere kortingen. “Er is een extreme situatie ontstaan, die noopt tot overleg tussen de minister en de sector”, schrijft de belangenorganisatie. Deze ‘extreme situatie’ leidt onder meer tot flinke kortingen op pensioenen. De belangenorganisatie kan niet zeggen hoe groot de korting zal zijn, maar "een momentopname in de zomer laat zien dat verlagingen van bijvoorbeeld 8 procent niet ondenkbaar zijn", aldus de Pensioenfederatie.

Verhoogde premies

Als de fondsen hetzelfde niveau pensioen willen blijven beloven moeten de premies omhoog. Volgens de Pensioensfederatie kunnen de premies de komende jaren met 10 tot 30 procent stijgen. Volgens de federatie is het “de vraag of het wenselijk en haalbaar is om pensioenpremies met bijvoorbeeld 30 procent te laten stijgen”.

Toekomst van de dekkingsgraden

De belangensorganisatie verwacht dat de dekkinsgraad in de komende periode verder verlaagd zal worden door de nieuwe rekenregels. De verwachting, nadat de regels bekend werden, was dat door de nieuwe rekenregels vanaf 2021 de dekkingsgraden met gemiddeld 2,5 procentpunt zouden dalen. “Die berekening van de commissie was echter een momentopname. Inmiddels is het beeld minder rooskleurig”, aldus de Pensioenfederatie.

Bron(nen):