Prinsjesdag 2016 en ouderen

Wat betekent de Miljoenennota 2017 voor ouderen en gepensioneerden?

Het woord pensioen komt in de Troonrede niet voor. Wel is er toegezegd dat er gewerkt wordt aan koopkrachtherstel van ouderen. Hoe dat precies gaat gebeuren is nog niet duidelijk.

De AOW-leeftijd gaat niet terug naar 65 jaar. Er zijn geen plannen om de AOW te verhogen en er zijn geen concrete plannen gepresenteerd om iets te doen aan het korten op pensioenen.

Toch gaat men in gelekte koopkrachtplaatjes ervan uit dat de gepensioneerden er 0,7% op vooruit gaan.

Ouderenbond UnieKBO vindt het te weinig: "Ouderen doen het niet voor een klein plusje." De afgelopen jaren hebben met name gepensioneerden flink ingeleverd en daarom zou er nu meer gedaan moeten worden. 50Plus noemde de Troonrede 2016 in een eerste reactie 'beschamend'.

RTLZ becijferde dat gepensioneerden er in 2017 gemiddeld €160 euro op vooruit gaan. Het Nibud becijferde al dat dit gemiddelde zeker niet voor iedereen geldt: een deel van de gepensioneerden gaat er zelfs op achteruit. Als het kabinet alles bij het oude had gelaten, zouden ouderen er 230 euro op achteruit gaan. De koopkracht van ouderen wordt nu met €390 euro gerepareerd. Onder meer door de 200 miljoen euro extra die het komende jaar voor de zorgtoeslag wordt uitgetrokken. Dat geld zou voor een groot deel bij ouderen terecht moeten komen. Bovendien gaat volgens de Miljoenennota 2017 onder meer de ouderenkorting omhoog. Dit levert AOW-gerechtigden een fiscaal voordeel op.

De ouderenkorting is nu:

Ouderenkorting 2016

Verzamelinkomen
hoger dan
Verzamelinkomen
niet hoger dan
Ouderenkorting

-

€ 35.949

€ 1.187

€ 35.949

-

€ 70

 

De ouderenkorting gaat in 2017 naar €1.292 voor pensioengerechtigden met een inkomen tot €36.057. Wie een hoger inkomen heeft, moet het doen met een ouderenkorting van €71.

Belastingtarieven: omhoog

De belastingtarieven voor gepensioneerden gaan volgend jaar iets omhoog: met 0,4% in de tweede en derde schijf. Al deze maatregelen bij elkaar betekenen dat ouderen met een fors pensioen bij de 10 procent van de bevolking hoort die er in 2017 niet op vooruit gaat.

Bron: Belastingplan 2017

31 Comments

Door Kok rietbroek (niet gecontroleerd) op wo, 21-9-2016 - 19:59

Ik heb slechts 11 jaar gewerkt en mag zeggen hard gewerkt tot 15 jan 1981 kreeg ik een ongeval en kwam met mijn handicap in de wao ik heb geen pensioen opbouw want dat was niet op de slachterij ik krijg over een goed jaar Aow en verder niets wie springt er nou eens in de bres voor deze categorie mensen want daar zijn er heel veel van waar is de solidariteit van deze mensen gebleven niet door eigen schuld buiten de arbeids markt terecht gekomen en oud en gestraft worden denk daar eens over na Regering Nederland is Solidair aan mijn HOELA

Kok Rietbroek uit Oene

Door Kok rietbroek (niet gecontroleerd) op wo, 21-9-2016 - 19:54

Ik heb slechts 11 jaar gewerkt en mag zeggen hard gewerkt tot 15 jan 1981 kreeg ik een ongeval en kwam met mijn handicap in de wao ik heb geen pensioen opbouw want dat was niet op de slachterij ik krijg over een goed jaar Aow en verder niets wie springt er nou eens in de bres voor deze categorie mensen want daar zijn er heel veel van waar is de solidariteit van deze mensen gebleven niet door eigen schuld buiten de arbeids markt terecht gekomen en oud en gestraft worden denk daar eens over na Regering Nederland is Solidair aan mijn HOELA

Kok Rietbroek uit Oene

Door Teus Groeneveld (niet gecontroleerd) op wo, 21-9-2016 - 18:38

De enig juiste analyse !

Door FdBou, bij (niet gecontroleerd) op wo, 21-9-2016 - 18:36

Inkomen gepensioneerden gemiddeld 0,7% omhoog. Nou, bij nadere berekening ga ik exact per maand 3 Euro meer krijgen! Zet dit af tegen de diverse verhogingen en prijsstijgingen, dan ken je de uitkomst wel! Och, ik zal van de honger niet omkomen, maar het is het zoveelste jaar, dat ik er als gepensioneerde, op achteruit ga. Maar hoop doet leven....

Door FdBou, bij (niet gecontroleerd) op wo, 21-9-2016 - 18:36

Inkomen gepensioneerden gemiddeld 0,7% omhoog. Nou, bij nadere berekening ga ik exact per maand 3 Euro meer krijgen! Zet dit af tegen de diverse verhogingen en prijsstijgingen, dan ken je de uitkomst wel! Och, ik zal van de honger niet omkomen, maar het is het zoveelste jaar, dat ik er als gepensioneerde, op achteruit ga. Maar hoop doet leven....

Door Anonymous (niet gecontroleerd) op wo, 21-9-2016 - 18:23

Het is frustrerend als je bedenkt dat wij ouderen al op onze 14-15jarige leeftijd aan het werk gingen en wilde je wat bijleren dan moest dat in de avonduren op de avondschool. Dan werken -onder veel zwaardere werkomstandigheden- tot 65 jaar = 50!! jaar pensioen betaald en opgebouwd. De jongere generatie leert tot 30-35 jaar en werken tot 67 jaar = gemiddeld 35 jaar!!! pensioenopbouw. Maar niemand die daar over spreekt. Nee plukken maar mensen.

Door W de Reus (niet gecontroleerd) op wo, 21-9-2016 - 17:33

Alibaba en zijn 50 rovers hebben het weer voor elkaar De zakken worden weer gevuld ten koste van de ouderen. Wanneer komt het volk eens in opstand. Ik ben oud en hulpbehoevend.

Door dungen (niet gecontroleerd) op wo, 21-9-2016 - 17:03

Echt schandalig om te zeggen iedereen gaat er op voor uit. Je levert opnieuw in nu de zorg premie weer om hoog gaat. Die zakkenvullers in den haag blijven maar liegen.Dus aan alle gepensioneerde stem niet meer op deze club. Nederland gaat naar de klote met deze heren.Dat ze vluchtelingen helpen mag, maar ze gaan hellemaal voorbij aan het eigen volk dat nederland gemaakt heeft wat het was. Maar nu word het steeds meer een getto overgenomen door buitenstaanders.( en straffen nee hoor want dan missen ze hun stem straks in het stem hokje.)

Door dungen (niet gecontroleerd) op wo, 21-9-2016 - 17:03

Echt schandalig om te zeggen iedereen gaat er op voor uit. Je levert opnieuw in nu de zorg premie weer om hoog gaat. Die zakkenvullers in den haag blijven maar liegen.Dus aan alle gepensioneerde stem niet meer op deze club. Nederland gaat naar de klote met deze heren.Dat ze vluchtelingen helpen mag, maar ze gaan hellemaal voorbij aan het eigen volk dat nederland gemaakt heeft wat het was. Maar nu word het steeds meer een getto overgenomen door buitenstaanders.( en straffen nee hoor want dan missen ze hun stem straks in het stem hokje.)

Door Ruud udo (niet gecontroleerd) op wo, 21-9-2016 - 16:56

De mensen zoals ik die iets meer pensioen hebben opgebouwd worden voor het zoveelste keer flink belazerd! Als het kabinet zegt dat iedereen er op vooruit gaat, dan onze groep niet. Ik zit net iets boven de grens van € 36000, word dus gekort op de ouderenaftrek en mag volgend jaar méér belasting betalen! Dus ik ga er voor het zevende jaar op ACHTERUIT. De hoge inkomens worden ongemoeid gelaten (echt VVD).Lekker sociaal deze regering.