Pluslezers beter in hun vel dankzij hobby’s

Getty Images

Bijna alle pluslezers hebben minimaal één hobby. Ze ontspannen zich ermee, krijgen er energie van en het levert ze nieuwe kennissen op.

Dit blijkt uit een online onderzoek van Plus Magazine waaraan bijna 900 pluslezers deelnamen. Terwijl de ontlezing bij jongeren genadeloos toeslaat, is voor twee derde van de Pluslezers het lezen van boeken, tijdschriften en kranten nog altijd verreweg de meest geliefde vrije tijdsbesteding. Op de voet gevolgd door wandelen en fietsen, muziek luisteren, tuinieren en spelletjes spelen zoals bridgen, klaverjassen, puzzelen, rummikub en scrabble.

De meerderheid van de ondervraagden heeft drie, vier of zelfs vijf hobby’s. Koplopers zijn de pluslezers (6 procent) die méér dan acht hobby’s hebben. 

Een hobby, daar heb je wat aan. 86 procent van de pluslezers ontspant zich als ze met hun hobby bezig zijn. En helft van de ondervraagden krijgt er energie van. De bijvangst van een hobby is groot. Je bent creatief bezig (46 procent), je ontmoet nog eens iemand (45 procent) en je wordt uitgedaagd om iets nieuws te leren (25 procent).  

De kosten vallen mee. Ruim de helft van de pluslezers legt jaarlijks tussen de 50 en 300 euro neer voor de vrijetijdsbestedingen. Daaromheen zitten uitschieters naar boven en naar  beneden. Vier pluslezers besteden in het onderzoek 5000 a 10.000 euro per jaar aan hun hobby. Eén pluslezer spant de kroon met een bedrag van  méér dan 10.000 euro per jaar. 

Na het pensioen is er ruimte voor nieuwe liefhebberijen. Vooral wandelen scoort hoog bij de hobby’s die pas ná het werkzame leven in beeld komen. Maar ook fietsen, schilderen, knutselen. Daar staan de hobby’s tegenover die al een heel leven mee gaan. Zoals deze pluslezer vertelt: “Ik ben op mijn 12e muziek gaan spelen. Ik ben nu 80 jaar oud en het oudste lid bij mijn huidige muziekvereniging. En ik ben nog geenszins van plan om te stoppen.”

Auteur 
  • Lenny Langerveld