Een op de vijf Nederlanders ziet bezoek aan ouders als verplichting

Twintig procent van de Nederlanders ziet een bezoek aan ouders als een verplichting. Dit blijkt uit onderzoek van Vertellis onder 1.070 Nederlanders met ten minste één ouder.

Hoe ouder de kinderen worden des te meer weerstand zo’n bezoekje oproept. Slechts een op de tien Nederlanders jonger dan dertig is weleens verplicht op visite gegaan bij zijn/haar ouders. Onder veertigers en vijftigers is dit ruim een kwart (27 procent). “Dit is jammer want bij mensen op leeftijd wordt de wereld vaak een stuk kleiner doordat de sociale contacten afnemen en ze te maken krijgen met gebreken”, vertelt Bart Kloosterhuis, medeoprichter van Vertellis. Het doel van Vertellis is om wereldwijd mensen dichter bij elkaar te brengen door goede gesprekken en offline tijd met elkaar te stimuleren.

Gaan kinderen wel langs, dan wordt er niet altijd vrijuit gepraat. Zo bespreekt 75 procent van de Nederlanders niet alles met zijn of haar ouders. Maar liefst 89 procent van de vrouwen tussen de 50 en 59 jaar deelt niet alles met hun ouders. Kloosterhuis: “Dit is een gemiste kans want het voeren van echte gesprekken over onderwerpen die wellicht gevoelig liggen kan de onderlinge band enorm versterken.”

Mentaliteitsverandering

Het onderzoek laat een duidelijke mentaliteitsverandering onder jongeren zien. Veertig procent van de vrouwelijke twintigers bespreekt alles met vader of moeder. Onder mannen in dezelfde leeftijdscategorie is dit slechts 35 procent. Kloosterhuis: “Ik hoop van harte dat deze jongeren alles blijven delen met hun ouders zodat er voldoende vertrouwen is om ook als het even wat minder gaat het gesprek aan te gaan.”

Opvoeding

Dat een groot gedeelte van de ondervraagden een bezoek aan ouders als verplichting ziet, kan liggen aan de opvoeding. Een kleine 50 procent van de Nederlanders is van plan om (eventueel toekomstige) kinderen bewust anders op te voeden. Kloosterhuis: “Opvoeden is natuurlijk een bijzonder veeleisende taak. Ouders zullen altijd fouten maken en ouders en kinderen kunnen ervaringen anders interpreteren waardoor er misverstanden ontstaan.”

Rol ouders

Invloed van de ouders dient niet onderschat te worden. Zo zegt 69 procent van de Nederlanders de mening van hun vader en moeder belangrijk te vinden. Ruim een kwart (27 procent) zegt zich zelfs te laten leiden door de mening van ouders bij het nemen van belangrijke beslissingen. “Je hoort weleens de opmerking dat ouders altijd gelijk hebben. Een paar uitzonderingen daargelaten is dat vaak ook zo. Je vader en/of moeder hebben (vaak) het beste met je voor, kennen je door en door en hebben meer levenservaring”, beaamt Kloosterhuis.

Bron: Vertellis