Schenken als bewindvoerder

Vraag van de week

Mijn moeder is op genomen in een zorginstelling. Omdat ze zelf haar financiële zaken niet meer kan doen ben ik tot bewindvoerder benoemd. Nu wil ik aan alle kinderen gaan schenken omdat het geld dat vrij kwam uit de verkoop van de ouderlijke woning op gaat aan eigen bijdragen en erfbelasting. Mag dat?
Jaar van uitgave:
2014

Antwoord op de vraag van de week
Hierop zijn twee antwoorden mogelijk. Een, moeder schonk altijd al een leuk bedrag aan de kinderen, u mag dan de schenktraditie voortzetten. Twee, er was geen schenktraditie. Er is dan toestemming van de kantonrechter nodig. Uit eerdere rechtspraak blijkt dat een eenmalige schenking is toegestaan wanneer door de schenking de financiële positie van de onderbewindgestelde niet in gevaar komt. De kantonrechter die de toestemming moet geven voor de schenking beslist. Zijn oordeel zal altijd negatief zijn wanneer het vermogen van de onderbewindgestelde bij een 65-minner onder de € 40.000 zakt en bij een 65-plusser onder de € 20.000. Ook als er wel een schenktraditie was.

Om de eigen bijdrage zorg uit vermogen of erfbelasting te voorkomen had moeder toen ze nog handelingsbekwaam was een notariële volmacht of levenstestament kunnen laten opstellen. Een van de bepalingen in die volmacht zou kunnen zijn dat de gevolmachtigde namens haar gerechtigd is om te schenken uit haar vermogen tot aan de vrijstellingen van box 3. Moeder zou in haar volmacht zelfs kunnen opnemen dat de erfdelen van vader (de eerstoverledene)  die zij nog onder zich heeft, bij opname in een zorginstelling mogen worden uitgekeerd.

Of er wel of geen sprake is van een schenktraditie, toestemming van de kantonrechter die uw handelen als bewindvoerder achteraf controleert lijkt in alle gevallen wenselijk. Mocht de rechter achteraf de schenkingen afkeuren, dan is terugvorderen van wat eerder geschonken is doorgaans geen eenvoudige zaak.

3 Comments

Door Rob (niet gecontroleerd) op di, 7-8-2018 - 19:16

Dat klopt Wim, de rechter vertelde ons op de informatiemiddag dat je een heel goed gemotiveerde brief moet schrijven. Fijn om te lezen dat een eenmalige schenking waarschijnlijk wel wordt goedgekeurd.

Door Corry (niet gecontroleerd) op ma, 3-2-2014 - 13:15

In juni 2013 is mijn man overleden, en via een speciale clausule in het testament, erf ik alles, maar de kinderen moeten wachten tot mijn heengaan. I.v.m. bovenstaande zou ik graag weten of het verstandig is in de volmachtakte te laten aantekenen, dat indien ik niet meer zelfstandig beslissingen kan nemen, onze kinderen (= samen gevolmachtigden) alvast een deel kunnen uitbetalen.

Door Wim (niet gecontroleerd) op ma, 27-1-2014 - 16:35

Goedemiddag.
Ik ben sinds kort bewindvoerder en mentor van zowel mijn vader als moeder.
In de begeleidende brief die ik kreeg bij de uitspraak van de kantonrechter staat dat je vooraf toestemming moet vragen. Zo voorkom je ook problemen achteraf als je verantwoording moet afleggen aan de kantonrechter.
Met vriendelijke groeten en succes