TV de deur uit?

De psychologie van geld, ik vind het machtig interessant. Waarom we op welke manier omgaan met geld…want iedereen doet het anders. Hoe komt dat? Dat is niet even snel te zeggen. En dat maakt het juist zo fascinerend.

Ik ben bezig in een boek met de titel ‘Waarom zijn we niet gelukkig?’ van Richard Layard. Het gaat over de vraag waarom we niet gelukkiger zijn dan vroeger, terwijl onze welvaart wel enorm gestegen is. Natuurlijk zijn daarvoor allerlei oorzaken en redeneringen, de goede man heeft er immers een heel boek mee gevuld. Eén daarvan deel ik graag met u.

De TV. De TV zorgt ervoor dat we niet gelukkig zijn. Niet omdat het kopen van een TV geld kost en we daardoor minder op onze bankrekening hebben. Of zelfs een lening. Ook niet alleen doordat er zoveel reclame op TV is, dat we daardoor meer kopen. Al is dat natuurlijk wel een factor.

Kijkend naar het geluksgevoel heeft het te maken met de tevredenheid over ons eigen leven. Op TV zien we vooral mooie mensen. In grote huizen. Met glanzende auto’s. Die allemaal leuke dingen doen. En het altijd gezellig hebben. Daartegen steekt ons eigen leven schril af. Worden we minder blij met wie we in de spiegel zien. Is ons gezellige stulpje opeens niet goed genoeg. Kijken we afkeurend naar onze eigen stalen ros. Balen we van ons dagelijks werkleven. En maken we ons zorgen over strubbelingen binnen het gezin.

Dus waar gaan we naar streven? Naar dat leven zoals we dat op TV zien. Nee, niet bewust. Want bewust weten we heus wel dat het niet realistisch is. Alleen zijn die beelden en wensen wel opgeslagen in ons onderbewuste. Waardoor we opeens ontevreden zijn. En geld gaan uitgeven aan uiterlijke zaken, interieurs, auto’s, vakanties en uitstapjes, verwennerij voor partner en kinderen. Omdat ons leven dan misschien iets meer gaat lijken op dat TV-leven.

Onderzoek heeft uitgewezen dat mensen in gebieden waar geen TV is, gelukkiger zijn. En ongelukkiger worden zodra de wondere wereld van het kiekkastje in hun leven komt. Dus…TV de deur uit? Misschien wat minder TV kijken? Of in ieder geval gewoon eens nadenken over de achtergrond van onze wensen?

Bron(nen):
  • geldenrecht.nl