Steeds meer betalingsregelingen voor zorgverzekeringen

Getty Images

De kosten voor de zorgverzekering vormen voor duizenden mensen een struikelblok. Verzekeraars bieden daarom steeds vaker betalingsregelingen aan mensen die hun zorgkosten niet meer kunnen betalen. En dat worden er steeds meer.

Meer en meer mensen moeten bij hun zorgverzekeraar een betalingsregeling afsluiten, omdat ze de premie, het eigen risico of eigen bijdrage voor geneesmiddelen, niet meer kunnen betalen.  Komend jaar zal die stijging zich doorzetten, omdat het eigen risico stijgt van 220 naar 350 euro. Dat betekent voor een echtpaar dat het samen de eerste 700 euro aan zorgkosten zelf moet betalen.
 
Zorgverzekeraars zoals VGZ, Zilveren Kruis, Menzis of CZ bieden hun klanten allerlei vormen van betalingsregelingen om die lasten zoveel mogelijk gespreid te betalen. Niet alleen na twee tot zes maanden - als er inmiddels een achterstand is - maar ook vooraf.

Gespreid betalen
Als verzekerden zich daarvoor van te voren opgeven, kunnen ze bij een aantal verzekeraars hun verplicht eigen risico in tien termijnen van 35 euro betalen. Dit bedrag kan automatisch afgeschreven worden. Als aan het eind van het jaar blijkt dat de verzekerde helemaal niet naar de dokter of het ziekenhuis is geweest, krijgt deze het geld teruggestort. Dat gebeurt automatisch in het eerste kwartaal van het jaar daarop.

Voorlopig is het zo dat de deelname aan zo’n regeling automatisch doorloopt in het volgende jaar, hoewel nog niemand weet hoe het zorgstelsel er in 2014 uit zal zien.

Buiten eigen risico
Niet alle zorg gaat ten koste van het eigen risico. Een bezoek aan de huisarts of de kraamzorg valt binnen de basisverzekering. Ook de zorg die gedekt wordt door de aanvullende verzekering, zoals tandartskosten, spoedeisende zorg in het buitenland of extra fysiotherapie valt buiten het eigen risico. En zo ook de medische zorg voor kinderen tot 18 jaar.

Eigen bijdrage
Naast het verplicht eigen risico en eventueel het vrijwillig eigen risico tot 850 euro, zijn er in de zorg ook eigen bijdragen, bijvoorbeeld bij medicijnen. Je betaalt dan eerst de eigen bijdrage. Het bedrag dat daarna overblijft telt mee voor het verplicht eigen risico en het vrijwillig eigen risico. In 2013 wordt de eigen bijdrage deels verhoogd. Hier vind je een overzicht van de behandelingen waarvoor dit geldt.

Declareren
Als de nota van arts of ziekenhuis rechtstreeks naar de zorgverzekeraar gaat, brengen zij de eigen bijdrage en het eigen risico in rekening. Verzekerden die zelf de rekening krijgen, kunnen deze met een declaratieformulier indienen. Dit kan vaak ook online. Op de vergoeding wordt deze kosten dan in mindering gebracht.

Mensen die langer niet betalen worden aangemeld bij het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), dat dan de premieheffing overneemt. Dit overkomt jaarlijks rond 290.000 mensen.

Bron:Verzekeringssite.nl

  • U vindt meer artikelen in de special Zorgverzekeringen
Auteur