Te oud voor een lening?

Oudere man aan het werk achter zijn laptop
Getty Images

Een bank mag voor een persoonlijk lening de voorwaarde stellen dat de aanvrager tussen de 21 en 68 jaar oud is. Dat is geen leeftijdsdiscriminatie en dus ook niet verboden. Een bank mag oudere klanten een lening weigeren.

Dat blijkt uit een bindende uitspraak van de Geschillencommissie van het Kifid. Een klant van ABN AMRO wil graag een persoonlijke lening afsluiten, maar dat kan niet omdat hij ouder is dan 68 jaar. De bank hanteert een leeftijdsgrens van 68 jaar. De man is het niet eens met die grens en hij vindt het leeftijdsdiscriminatie. 

Hij wijst op een initiatiefwetsvoorstel Strafbaarstelling Leeftijdsdiscriminatie van 2020. De man vindt dat de bank hierop moet anticiperen. Ook vindt hij dat de bank moet kijken naar zijn kredietwaardigheid in plaats van zijn leeftijd. Hij heeft voldoende inkomen en hij bezit woningen met een WOZ-waarde van ruim één miljoen euro. Door de weigering van de bank kan hij geen verduurzamingsmaatregelen treffen en loopt hij psychische schade op. Hij eist dat de bank hem een lening versteekt plus een schadevergoeding van vijfduizend euro.

Wettelijk

Bij de Geschillencommissie krijgt de man geen gelijk. De Commissie vindt dat een bank zelf mag vaststellen onder welke voorwaarden zij geld uitleent. De grens ligt bij misbruik maken van de bevoegdheid of iets doen wat in strijd is met de wet. In dit geval is daarvan geen sprake. Er is geen wet die het de bank verbiedt om leeftijdsonderscheid te maken. Het wettelijk verbod op leeftijdsdiscriminatie geldt alleen bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs, niet bij het leveren van diensten en goederen.  Ook hoeft de bank volgens de Commissie geen rekening te houden met het initiatiefwetsvoorstel. 

Een voorstel is namelijk nog geen wet. Ook de WOZ-waarde van ruim één miljoen euro speelt geen rol: het is niet mogelijk om onroerend goed te gebruiken als onderpand voor een persoonlijke lening. De Commissie concludeert dan ook dat de bank de lening mag weigeren.