Zorgverzekering 2013: wat zit er in het basispakket?

Iedere Nederlander is verplicht om voor 2013 een zorgverzekering af te sluiten. De ziektekostenverzekering bestaat uit twee delen: de basisverzekering en de aanvullende zorgverzekering. U vindt hier een overzicht van alle onderdelen van het basispakket!

Met een basisverzekering bent u verzekerd voor:

- Geneeskundige zorg, zoals de huisarts, ziekenhuis, medisch specialist en verloskundige
- Ziekenhuisverblijf
- Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar, vanaf 18 jaar alleen specialistische tandheelkunde en het kunstgebit)
- Hulpmiddelen (vanaf 2013 vallen loophulpmiddelen zoals rollators hierbuiten)
- Geneesmiddelen (wel een eigen bijdrage)
- Kraamzorg (eigen bijdrage van 4 euro per uur)
- Ziekenvervoer (ambulance en zittend vervoer, eigen bijdrage)
- Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie/oefentherapie voor chronisch zieken, logopedie, ergotherapie)

Wijzigingen 2013
Het kabinet bepaalt het basispakket van de zorgverzekering 2013. Per 1 januari 2013 verdwijnt de rollator. De vergoeding voor stoppen met roken komt terug in de basisverzekering. In 2012 mochten tandartsen zelf hun tarieven bepalen. Dit experiment wordt niet doorgezet in 2013, aangezien de minister niet tevreden is over het verloop van het experiment. Een compleet overzicht van alle wijzigingen in de basisverzekering voor 2013 vindt u hier.

Dekking aanvullende zorgverzekering
Hebt u meer zorg nodig dan de basisverzekering biedt? Kies dan voor een aanvullende zorgverzekering met bijvoorbeeld fysiotherapie, tandartskosten (boven de 18 jaar) en orthodontie. Ook voor alternatieve geneeswijzen, brillen en lenzen en medische hulp in het buitenland kun je een aanvullende zorgverzekering afsluiten.

Verschil aanvullende zorgverzekering
Elke zorgverzekeraar bepaalt zelf het pakket van de aanvullende zorgverzekering. Bekijk voordat u gaat vergelijken welke zorg u nodig denkt te hebben. Bedenk ook: hoe hoger de dekking, hoe hoger de premie.

Speciale zorgverzekeringen
Voor jongeren, studenten, gezinnen en ouderen hebben diverse zorgverzekeraars specifieke ziektekostenverzekeringen samengesteld. Zo hoeven jongeren bijvoorbeeld niet voor steunkousen of een plaswekker te betalen. Ouderen of gezinnen hebben deze zorg wellicht wel nodig en daarom zit deze zorg wel in die zorgverzekeringen.

Eigen risico
Voor de zorg die wordt vergoed vanuit de basisverzekering geldt een eigen risico. In 2013 is het eigen risico vastgesteld op 350 euro. Dit betekent dat u de eerste 350 euro aan zorg zelf betaalt. Voor de zorg die wordt vergoed vanuit de aanvullende zorgverzekering geldt geen eigen risico. Het eigen risico is dus niet hetzelfde als de eigen bijdrage.

Eigen bijdrage
Voor sommige zorg die onder de dekking van de ziektekostenverzekering valt geldt een eigen bijdrage. Een gedeelte van de behandeling dient u dan zelf te betalen. Per 2013 worden een aantal van deze eigen bijdrages verhoogd. Een overzicht vindt u hier.

De premies voor de basisverzekering in 2013 stijgen niet ten opzichte van 2012. Van de premies van de aanvullende zorgverzekering is bekend dat ze ongeveer met vier a vijf procent stijgen. Daarnaast gaat ook het eigen risico met 130 euro omhoog van 220 euro naar 350 euro.

Dit betekent dat u in 2013 toch meer aan de zorg gaat betalen, ondanks dat de premie voor de basisverzekering gelijk blijft. Goed vergelijken van zorgverzekeringen kan daarom extra lonen.

Bron:Verzekeringssite.nl

Auteur