1 op de 5 later naar arts door hoog eigen risico

Bijna één op de vijf Nederlanders heeft sinds 1 januari 2015 weleens zorg uitgesteld of gemeden. Bijna de helft hiervan legt een directe link naar het eigen risico. Dit blijkt uit onderzoek van TNS NIPO in opdracht van een zorgverzekeraar.

Jongeren van 18-34 jaar geven vaker (23 procent) aan dan ouderen (11 procent) dat zij dit jaar weleens zorg hebben uitgesteld of gemeden. Van de personen die zorg hebben uitgesteld, geeft het grootste deel aan dat het hierbij ging om huisartsbezoek. Andere vaak genoemde antwoorden zijn "zorg bij een specialist in het ziekenhuis" en "medicijnen op recept".

Besparen

De meest gegeven reden voor personen die zorg hebben uitgesteld of gemeden zijn: "Ik vind dat dit mij teveel geld kost/ik wou het eigen risico uitsparen", dit antwoord wordt gegeven door 47 procent. Op de tweede en derde plaats staan redenen die met de ernst van de klachten te maken hebben. De top vier van meest gegeven antwoorden wordt gecompleteerd door het antwoord "ik kon het niet betalen", dit wordt door 17 procent van deze groep genoemd.

Wanneer eigen risico

De respondenten zijn niet perse tegen een eigen risico, maar vinden het huidige verplichte bedrag van 375 euro aan de hoge kant. Als alternatief noemen zij een hoogte van 210 euro acceptabel. Een deel van het Nederlands publiek denkt (ten onrechte) dat bepaalde soorten zorg uitgezonderd zijn van het eigen risico. De grootste misverstanden bestaan rondom spoedeisende hulp in het ziekenhuis en ambulancevervoer. Bijna een derde van de mensen is niet op de hoogte van het feit dat huisartsbezoek niet onder het eigen risico valt.

Bron(nen):
  • VGZ

1 Reactie

Door J Draaisma (niet gecontroleerd) op di, 6-10-2015 - 15:37

Ik vind dat het verplicht eigen risico weg moet, vanwege bovengenoemde feiten.Hoeveel mensen betalen het max. aan eigen risico,en zijn dat juist niet de mensen met het minste inkomen?
I.p.v. verplicht eigen risico,zou ik willen zien,dat er €6 per maand bij de zorgpremie komt.Dan betalen de "rijken"ook mee voor de "armen" onder ons.En zijn we tevens af van al die administratie,van de eigen bijdrage.Je gaat toch niet voor de lol naar de dokter,etc.???