Waarom is de ene zorgverzekering duurder dan de ander?

Getty Images

Vrijwel alle zorgverzekeraars hebben inmiddels hun premies voor 2015 bekend gemaakt. De premies stijgen soms fors: tot 168 euro per jaar.

DSW leek in september de trend te zetten door de premie gelijk te houden. Toch volgden de andere verzekeraars niet. Zij kwamen met forse premieverhogingen tot 168 euro per jaar. Op basis van de cijfers die nu bekend zijn bedraagt de gemiddelde premie voor een basisverzekering 101,21 euro per maand. Dit was in 2014 nog 94,31 euro per maand. Een stijging van 5,89 procent.

Gebruik de vergelijker op PlusOnline en sluit direct af >>

Voor deze stijging geven de zorgverzekeraars drie belangrijke redenen:

  1. Hogere verwachte kosten, omdat een deel van de langdurige zorg uit de AWBZ wordt overgeheveld naar de zorgverzekeraars. Vanaf volgend jaar worden de zorgverzekeraars verantwoordelijk voor wijkverpleging, zintuiglijk gehandicaptenzorg en het tweede en derde jaar verblijf in een GGZ-instelling (eerste jaar zat al in de basisverzekering).
     
  2. Daarnaast moeten de zorgpremie, volgens de verzekeraars omhoog omdat de werkgeversbijdrage wordt verlaagd. Vorig jaar betaalden werkgevers een te hoge inkomensafhankelijke bijdrage voor hun werknemers, omdat de zorgpremies lager waren dan de overheid had verwacht. Dit wordt nu rechtgetrokken door de werkgevers minder te laten betalen en de consument wat meer.
     
  3. De zorgkosten stijgen naar verwachting. Dit komt, net als de afgelopen jaren, vooral door de toenemende vergrijzing.

Premie voor zorgpolis met vrije zorgkeuze stijgt harder
Ook opvallend is dat verzekeraar VGZ de premie voor selectieve polis (Goede Keuze) veel minder sterk verhoogt dan de premies voor de naturapolis (Ruime Keuze) en de restitutiepolis (Vrije Keuze). De premie voor de selectief polis steeg slechts 6 euro per maand, terwijl de natura- en de restitutiepolis in 2015 respectievelijk 12 en 14 euro meer per maand kosten dan in 2014.

Selectief polissen steeds interessanter alternatief!
Vooralsnog is VGZ de enige de premie voor de restitutiepolis harder laat stijgen dan voor de andere polissen. De Vries van Geld.nl verwacht echter dat meer verzekeraars VGZ zullen volgen. “Het premieverschil tussen natura (selectief) en restitutiepolissen (vrije zorgkeuze) zal verder oplopen. Zorgverzekeraars gaan steeds meer selectief inkopen op kwantiteit en kwaliteit. Hierdoor kunnen ze vooral de selectief polissen steeds goedkoper aanbieden en worden deze steeds interessanter voor klanten. Je moet dan misschien wel wat verder reizen voor zorg, maar je bent wel verzekerd van goede kwaliteit. Daarnaast kun je voor spoedeisende hulp nog steeds gewoon naar elk  ziekenhuis bij je in de buurt. Selectieve inkoop heeft namelijk alleen betrekking op planbare zorg.”

Auteur