Evenveel overstappers in Corona-jaar

Eind vorig jaar zijn 1,1 miljoen verzekerden gewisseld van zorgverzekeraar. Dat s 6,5 procent van alle verzekerden. Dat is gelijk aan het overstappercentage van vorig jaar. Corona lijkt dus geen invloed te hebben bij het overstappen naar een andere zorgverzekeraar.

Dit meld Vektis op basis van definitieve overstapcijfers. Al eerder werd een voorlopig overstappercentage bekend gemaakt. Dat was 6,2 procent. Het overstappercentage schommelt al jaren tussen de zes en zeven procent. De laatste keer dat het boven de zeven procent lag, was in 2013.

Het overstappercentage is het aantal verzekerden dat is gewisseld tussen zorgverzekeraars. Verzekerden die zijn gewisseld tussen 2 labels van 1 zorgverzekeraar tellen niet mee als overstapper. Datzelfde is het geval als iemand van een collectieve verzekering overstapt naar een andere verzekering van dezelfde zorgverzekeraar.