Belastingdienst stopt voorlopig met heffen ‘spaartaks’

Na een uitspraak van de Hoge Raad blijkt dat het Belastingdienst in 2017 en 2018 het vermogen van tienduizenden belastingbetalers onrechtmatig heeft belast. Die uitspraak is bij de fiscus ingeslagen als een bom, waardoor de Belastingdienst 'tot nader order' de spaartaks heeft opgeschort.

Dat schrijft Staatsecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit) aan de Tweede Kamer.

De Bond voor Belastingbetalers strijdt al jaren tegen de gehate spaartaks, waarbij er tot nu toe werd uitgegaan van een 'gefingeerd rendement' op vermogen. Met andere woorden: de Belastingdienst veronderstelde dat vermogen een bepaald rendement zou opleveren en baseerde daar de 'vermogensrendementsheffing in Box 3' op, die je nu betaalt vanaf een vermogen van 50.650 euro per persoon.
 
Maar door de extreem lage rente, loopt deze belasting voor spaarders én beleggers uit de maat met de werkelijkheid. Spaargeld levert nauwelijks iets op, terwijl de Belastingdienst nog steeds een graantje meepikt. Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad daarom dat deze manier van belasten onrechtmatig is. Die zaak ging alleen over gedupeerden die in 2017 en 2018 teveel spaartaks betaald hebben.
Het ministerie van Financiën en de Belastingdienst nemen nu met deze maatregel duidelijk een voorschot op het ruimer opvatten van deze uitspraak. Het belasten van spaargeld moet helemaal op de schop en tot dat geregeld is, worden er voorlopig geen aanslagen opgelegd. Achter de schermen wordt driftig gewerkt aan een alternatief, want de belasting op vermogen levert de Staatskas ieder jaar tussen de 4 en 5 miljard euro op. De verwachting is dat dit alternatief nog tot 2025 op zich laat wachten.

Niet zeker is of het kabinet ook de meer dan één miljoen Box 3-belastingplichtigen die de afgelopen jaren géén bezwaar hebben aangetekend met terugwerkende kracht geld zal teruggeven. Zo’n besluit zou de schatkist heel veel geld kosten. Het kabinet hoopt hierover begin februari uitsluitsel te geven. Het arrest ‘heeft grote impact en de gevolgen hiervan zijn voor mij van de grootste prioriteit’, schrijft Van Rij aan de Tweede Kamer.

In de voorlopige aanslagen die voor dit jaar (2022) al verstuurd zijn, gaat de Belastingdienst nog uit van de oude, onwettig verklaarde, belasting op vermogen. Dat zou dan volgend jaar bij het doen van de aangifte automatisch gecorrigeerd moeten worden en daarvoor neemt de Belastingdienst naar eigen zeggen nu al maatregelen. Maar is voor spaarders is dat wel iets om in maart 2023 goed in de gaten te houden.