F-formulier of digitaal aangifte inkomstenbelasting na overlijden?

Inkomstenbelasting doen
Getty Images

Mijn zus is begin dit jaar overleden en ik ben alles (ook voor mijn broers en zussen) aan het regelen. Nu weet ik dat er aangifte erfbelasting moet worden gedaan, maar moet er eigenlijk ook nog iets met de inkomstenbelasting gebeuren? Dit deed ze altijd zelf. En hoe moet dat dan?

Na een overlijden moet er niet alleen aangifte erfbelasting worden gedaan. Deze aangifte erfbelasting moet standaard binnen acht maanden na overlijden worden ingestuurd. Als deze termijn te kort is, is het nog wel mogelijk om hier uitstel voor aan te vragen. 

Echter, ook over de inkomsten die nog door de overledene zijn genoten tot het overlijden moet aangifte worden gedaan. Deze laatste aangifte inkomstenbelasting moet met het zogenoemde F-formulier worden gedaan, oftewel op papier. Dit F-formulier stuurt de Belastingdienst normaal gesproken binnen vijf maanden na het overlijden naar het correspondentieadres dat bij hen bekend is voor contact met de nabestaanden. Ik ga er vanuit dat u dat ontvangt of wellicht al heeft ontvangen, omdat u zich vermoedelijk via het eerder toegestuurde formulier als contactpersoon bij de Belastingdienst heeft gemeld. 

Heeft u na vijf maanden geen aangifteformulier ontvangen, dan kan het zijn dat uw zus niet aangifteplichtig was. Verwacht u dat uw zus belasting terugkrijgt of moet betalen, dan adviseer ik u om het aangifteformulier F bij de BelastingTelefoon voor nabestaanden: 0800 - 235 83 54 aan te vragen.

Overigens is het zo dat het bij een overlijden – zoals bij uw zus - in het eerste kwartaal van het jaar het iets langer kan duren dan de genoemde vijf maanden voordat u een aangifteformulier krijgt. Dit komt doordat het F-formulier pas vanaf juni beschikbaar is.

Alleen wanneer u wacht tot het nieuwe kalenderjaar (in uw geval dus 2024) dan kan de aangifte digitaal gedaan worden. Dit is pas mogelijk vanaf 1 maart van dat volgende jaar, als de software van de Belastingdienst beschikbaar is. Daarvoor heeft u dan een nabestaandemachtiging nodig. 

N.B. Vaak wordt echter zo lang niet gewacht en heeft op papier aangifte doen de voorkeur. Zeker wanneer de overledene in het begin van het jaar is overleden, kan dit verstandig zijn. In dat geval is een teruggaaf van belasting namelijk niet ondenkbeeldig omdat bij een overlijden in de loop van het jaar toch de volledige heffingskortingen kunnen worden toegepast. 

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur