Getrouwd maar allebei een eigen woning; wie geeft wat op voor de inkomstenbelasting?

LAT relatie
Getty Images

Mijn man en ik zijn vorig jaar getrouwd, maar we hebben ervoor gekozen om apart te blijven wonen. We hebben allebei een eigen woning. Mogen wij nu allebei onze woning opgeven in box 1 en de hypotheekrente aftrekken?

Ik weet dit natuurlijk niet, maar vermoedelijk heeft u deze keuze gemaakt omdat u hierdoor automatisch elkaars erfgenaam bent en u bij het overlijden van een van u beiden bovendien de hoge partnervrijstelling voor de erfbelasting geniet. Een huwelijk heeft natuurlijk ook nog allerlei andere gevolgen. Omdat uw vraag alleen over de woningen gaat, zal ik alleen op deze vraag antwoord geven.

Omdat u getrouwd bent, bent u fiscaal partner van elkaar. Dit zou slechts anders zijn als u – behalve dat u op een andere adres staat ingeschreven - een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed is ingediend. Ik begrijp dat dat niet het geval is. In de wet inkomstenbelasting is met betrekking tot de eigen woning (woning box 1) bepaald dat bij belastingplichtigen die elkaars fiscaal partner zijn, niet meer dan één woning als hoofdverblijf – en dus als box 1 woning - kan worden aangemerkt. De andere woning wordt daarmee automatisch een woning in box 3, met alle fiscale gevolgen van dien. U kunt in dat geval als fiscale partners bij de aangifte wel kiezen welke woning u als hoofdverblijf wilt bestempelen.

Afhankelijk van de waarde van de woningen en de hoogte van eventuele hypotheken op de woningen, kunt u berekenen wat voor u financieel het meest verstandig is. Deze keuze mag ieder jaar opnieuw gemaakt worden. Als u niet gezamenlijk aangifte doet, dan volgt de Belastingdienst de keuze die gemaakt is in de aangifte die het eerst bij de Belastingdienst binnenkomt. Maakt u geen keuze dan is geen van de hoofdverblijven een eigen woning in box 1.

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur