Hoge Raad: tijdelijke verhuur tuinhuisje belast in box 1

Wij hebben het huisje in onze tuin opgeknapt en geschikt gemaakt voor verhuur aan derden. Moeten wij over de huuropbrengsten belasting betalen?

Voor de beantwoording van uw vraag zijn een paar dingen van belang. Allereerst moet de vraag beantwoord worden of er sprake is van verhuur voor korte of langere tijd. Bij verhuur voor langere tijd is óf de kamerverhuurvrijstelling van toepassing waardoor geen belasting betaald hoeft te worden over de huuropbrengsten en blijft de woning verder in box 1 óf moet het deel van de eigen woning dat verhuurd wordt, aangegeven worden in box 3 en verdwijnt het deel van de woning dat daar aan toe te rekenen is uit box 1.

Aangezien dit niet op u van toepassing is, zal ik hier verder niet op ingaan. Het is namelijk zo dat als iemand de eigen woning aan vakantiegasten verhuurt, er volgens de fiscus sprake van tijdelijke verhuur. Vervolgens moet vastgesteld worden of sprake is en blijft van de eigen woning. Uw eigen woning is de woning waarvan u eigenaar bent en waarin u woont. Als u deze woning tijdelijk verhuurt, bijvoorbeeld tijdens uw vakantie, blijft het uw eigen woning. Voor uw situatie is daarbij van belang dat ook als sprake is van tijdelijke verhuur aan derden van slechts een gedeelte van de eigen woning of van een aanhorigheid bij een eigen woning deze regeling van tijdelijke verhuur gewoon van toepassing is. Dit heeft de Hoge Raad in een recente uitspraak (20 september 2020) uitgemaakt. Dit betekent voor uw aangifte inkomstenbelasting dat u ook voor de periode van de tijdelijke verhuur het volgende aangeeft:
•    het eigenwoningforfait;
•    de aftrekbare (hypotheek)rente en financieringskosten;
•    eventuele betalingen voor erfpacht, opstal of beklemming;
•    Daarnaast is 70% van de ontvangen huur belast als ‘inkomsten uit tijdelijke verhuur’. De ontvangen huur is de door u berekende huurprijs, verminderd met de gemaakte kosten. In de huurprijs mag u een vergoeding rekenen voor kosten die rechtstreeks samenhangen met de tijdelijke verhuur van de woning. Onderhoudskosten, afschrijvingskosten en vaste lasten mag u niet aftrekken van de ontvangen huur.

Zie voor meer info: Tijdelijke verhuur eigen woning.

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.