Kosten total bodyscan op eigen initiatief aftrekbaar?

Onzekere dame
Getty Images

Je hoort tegenwoordig van die nare verhalen over te laat ontdekte ziektes, dat ik me eigenlijk veel prettiger zou voelen als ik gewoon een keer per jaar medisch wordt doorgelicht. Je leest wel over allerlei bedrijven waar je van die prescans kunt laten uitvoeren. Ze zijn alleen zo duur en mijn verzekering vergoedt het niet. Zou ik zo’n scan wel af kunnen trekken voor de inkomstenbelasting?

Als ik dit aan mijn huisarts vraag, vindt hij dit helemaal niet nodig. Misschien is het dat ook niet, maar ik zou me er wel beter bij voelen. 

Sowieso zijn zorgkosten (want daar zou dit onder vallen) alleen aftrekbaar als deze niet vergoed worden of vergoed hadden kunnen worden door de ziektekostenverzekering of andere instantie. Dat zou bij u de aftrekbaarheid niet in de weg staan. 

Om in aanmerking te komen voor aftrek moet er echter wel een rechtstreeks verband zijn met ziekte of invaliditeit. Volgens de Belastingdienst is hier bij vrijwillige scans (prescans) geen sprake van. Omdat een dergelijke scan niet als behandeling "wegens ziekte" kan worden aangemerkt, zijn deze kosten dan ook niet aftrekbaar. Dit is ook niet het geval als er door deze scan onverhoopt een ziekte wordt geconstateerd.

NB Mochten ziektekosten wel voor aftrek in aanmerking komen dan moet u er nog wel rekening mee houden dat hiervoor een niet-aftrekbare drempel geldt. Hoe hoog deze drempel is, hangt met name af van de hoogte van uw verzamelinkomen en of u een fiscale partner heeft of niet. Alleen de kosten die hoger zijn dan deze drempel mag u aftrekken. 

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur