PlusOnline.nl maakt gebruik van cookies: functioneel, om instellingen en voorkeuren te onthouden, voor beter en eenvoudiger navigeren en inloggen; analytisch, om bezoeken bij te houden en te bestuderen; voor commerciële doeleinden, om bij te houden hoe vaak bepaalde advertenties zijn getoond en geklikt; voor targeting doeleinden, om advertenties op uw interesses te kunnen aanpassen en zodat andere sites ook gerichte advertenties kunnen tonen. Door hiernaast op akkoord te klikken, of door gebruik te blijven maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Lees voor meer informatie ons Cookiebeleid.

Akkoord

Lijfrente en de fiscus

Vraag van de week

Mijn koopsompolis loopt af als ik begin volgend jaar 65 jaar word. Wat kan ik er het beste mee doen?

Wat het beste voor u is, kunt u natuurlijk alleen zelf bepalen. Wel kan ik u enige tips geven om rekening mee te houden. In de eerste plaatst is het belangrijk om met betrekking tot de uitkeringen die u kunt ontvangen rekening te houden met de fiscus. De belastingdienst int niet alleen inkomstenbelasting, maar verdeelt ook heffingskortingen en toeslagen. Omdat u totdat u AOW-gerechtigd bent u over uw inkomsten ook 17,9 procent AOW-premie betaalt, is het raadzaam om de uitkeringen van uw koopsompolis pas te laten plaatsvinden in het jaar dat u geheel of grotendeels AOW-gerechtigd bent. U profiteert dan van de lagere tarieven inkomstenbelasting in de eerste twee belastingschijven, tot ongeveer € 34.000.

Hebt u nu huurtoeslag, dan houdt u die tot een inkomen van € 22.200, als u alleen bent of €  30.175 met z’n tweeën. Ieder jaar nemen die maximale inkomensgrenzen iets toe. Houd met die maxima rekening als u de koopsompolis omzet in een uitkering. Komt u met de uitkeringen per jaar boven het maximuminkomen, dan verliest u uw huurtoeslag en wordt de netto lijfrente door dit verlies lager.

Een andere drempel om rekening mee te houden is die van de ouderenkorting; dit is de korting die u krijgt als u aan van het kalenderjaar waarin u aangifte doet AOW-gerechtigd bent. Is uw inkomen in 2017 meer dan € 36.057 dan ontvangt u een ouderenkorting van € 71. Maar is uw bruto inkomen minder dan € 36.057, dan is dit € 1292; oftewel € 1221 meer! Het is dus zaak om met dit maximum rekening te houden als u de koopsompolis gaat omzetten. Dan nog iets over de uitkeringen zelf. Omdat u een polis hebt van na de brede herwaardering (1992) moet u van de expiratiesom een uitkerende polis kopen (lijfrente of banksparen). Deze uitkering moet een minimale looptijd hebben, vaak wordt uitgegaan van vijf jaar, langer mag altijd. Door met de uitkeringsduur te spelen kunt u met de eerder genoemde drempels rekening houden. Soms is een uitkering van zes of acht jaar handiger dan van vijf. Op vergelijkingssites komt u vaak de periode van vijf, tien, twintig of levenslang tegen, maar u mag zelf uw termijn bepalen.

Hebt u een kleine polis van minder dan € 4317 en is dit de enige polis die u hebt bij die verzekeraar of bank, dan mag u de polis afkopen zonder dat u daar een boete van 20 procent revisierente naast de ingehouden inkomstenbelasting over hoeft te betalen. Kunt u de polis niet afkopen, dan moet u deze omzetten in een uitkerende polis. Omdat de rente waarmee de uitkering berekend wordt erg laag is, is ook de uitkering laag. Dit kunt u mogelijk iets verbeteren door de uitkering niet in een keer helemaal vast te zetten, maar per jaar te beslissen wat u doet met uw geld. De som die u nog niet gebruikt hebt blijft staan en wordt belegd. Op die manier maakt u kans op een iets hogere uitkering als de rente toeneemt. Het risico op dalen is er natuurlijk ook, hoewel die kans met de huidige lage rente niet zo groot is.

Wat u het beste met uw aflopende koopsompolis kunt doen hangt van veel af. Laat u daarom goed adviseren wat voor u het beste is, waarbij het verstandig is om in elk geval rekening te houden met bovenstaande zaken.
 
Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.