Moet ik voor een nabestaandenmachtiging altijd naar een belastingkantoor?

Nabestaandenmachtiging
Getty Images

Eerder las ik in een artikel van u over de nabestaandenmachtiging die je kunt krijgen om belastingzaken na een overlijden ook digitaal te kunnen regelen. Moet je daarvoor altijd naar een belastingkantoor?

In 2022 heb ik inderdaad al eens geschreven over de nabestaandenmachtiging. Zoals ik daar heb vermeld, is het sinds medio 2021 mogelijk om een aantal belastingzaken van een overledene ook digitaal te regelen met zo’n nabestaandenmachtiging.  Deze machtiging geeft toegang tot belasting- en toeslagenportalen van de overledene.

Dit kunt u in elk geval regelen door een afspraak te maken bij een belastingkantoor bij u in de buurt. Sinds begin februari van dit jaar is het echter ook mogelijk om de nabestaandenmachtiging via de site van de Belastingdienst aan te vragen. Deze aanvraag kan alleen online worden ingediend  door degene die optreedt namens de erfgenamen; dus door een van de erfgenamen, de boedelgevolmachtigde of executeur. In alle andere gevallen kan de machtiging alleen worden aangevraagd via het belastingkantoor. Bij de aanvraag heeft u de BSN-nummers nodig van uzelf en de overledene en de verklaring van erfrecht of executele waaruit blijkt dat u de persoon bent die de nalatenschap afwikkelt. Normaal gesproken, krijgt u vervolgens binnen drie weken bericht over de toekenning van de nabestaandenmachtiging.

N.B. Overigens is mijn ervaring dat het online aanvragen niet per definitie met zich meebrengt dat de machtiging sneller geregeld is. Bij spoed kan het daarom toch verstandig zijn om de aanvraag via het belastingkantoor te laten lopen. In de praktijk blijk dat hiervoor over het algemeen op korte termijn een afspraak  kan worden gemaakt.

N.B. Op dit moment vermeldt de Belastingdienst hierover op haar site: “De verwerking van de nabestaandenmachtiging duurt langer dan normaal. Hebt u vóór 1 mei 2023 een machtiging aangevraagd en ontvangt u deze ná 23 april? Dan verlengen we automatisch de inlevertermijn tot 1 september 2023 voor het doen van de aangifte inkomstenbelasting 2022 voor de overledene.”

Mr. Nicole Goud
Mr. Nicole Goud

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich vooral bezig met alle juridische, fiscale en financiële aspecten die zien op de voorbereiding en de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.

Auteur