Sommige kinderen verdienen veel meer dan hun ouders


Belastingvrij schenken aan ouders

Je hoort vaak dat de ouders geld schenken aan de kinderen en dat dat belastingvrij is. Maar als je als ouders nou een klein pensioen hebben en de kinderen erg goed verdienen, kunnen ze die belastingvrije schenking dan ook aan de ouders geven, als ze dat willen?


Uw vraag  gaat over een schenking van de kinderen aan de ouders. Die vraag is helemaal niet onlogisch.  Integendeel. Sommige kinderen hebben het financieel veel beter dan hun ouders het ooit gehad hebben, ook al omdat ze een goede opvoeding hebben gehad en de kans hebben gekregen een serieuze opleiding te volgen.

De ouders moesten het heel vaak met één inkomen doen,  hun kinderen vaak met twee. Ze zouden zich niet kunnen voorstellen hoe het nu zou zijn om met één salaris rond te komen….
Maar bij schenkingen van kinderen aan ouders ligt het belastingvrije bedrag wel lager, dan wanneer de schenking andersom is. De Belastingdienst bepaalt elk jaar hoeveel iemand z’n  ouders belastingvrij mag schenken. In 2020 mag ieder kind zijn/haar ouders €2.208 belastingvrij schenken. Dus niet alleen het ene kind, maar ook de broers en/of zussen mogen dit bedrag schenken zonder dat de ouders hier belasting over betalen. De Belastingdienst telt de schenkingen aan beide ouders wel bij elkaar op: je mag dus niet €2.208 aan vader én €2.208 aan moeder schenken, zelfs niet als de ouders gescheiden zijn.