Vervoerskosten naar de dokter: aftrekbaar?

Vraag van de week

Mijn vrouw moest in 2019 regelmatig naar een arts 25 kilometer verderop. Nu ben ik met de aangifte over 2019 bezig en vraag me af of deze kosten aftrekbaar zijn.

Wanneer u voor uw gezondheid een medische instelling, behandelcentrum of paramedicus moet bezoeken, zijn de kosten voor het vervoer daar naar toe een mogelijke aftrekpost bij de aangifte inkomstenbelasting. U mag daarbij de werkelijk gemaakte kosten in aftrek brengen. Onder werkelijk gemaakte kosten verstaat de Belastingdienst: de reiskosten van het openbaar vervoer, dus trein, bus, tram, metro en taxi. Reist u per eigen auto, dan mag u de werkelijke kosten van uw auto in mindering brengen. De werkelijke kosten berekent u door de kosten van brandstof, motorrijtuigenbelasting, verzekering, afschrijving, onderhoud en reparatie bij elkaar op te tellen. U mag ook de parkeerkosten bij de aftrek meenemen en zelfs de kosten van de wasstraat. Omdat niet iedereen de kosten van zijn of haar auto goed in beeld heeft, kunt u bij een niet al te oude auto gebruik maken van de informatie van de ANWB.

Reist u niet met uw eigen auto en betaalt u een vergoeding voor het vervoer van een vriend of buurman, zorg dan dat u kunt aantonen dat u die kosten betaald heeft. Dat geldt natuurlijk ook voor de vervoersbewijzen van het openbaar vervoer.

Uiteraard moet u vergoedingen die uw verzekering aan u betaalt weer in mindering brengen op het bedrag dat u als aftrekpost wilt opvoeren.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus Magazine.