Vraag van de week: Aanrechtsubsidie en de AOW

Ik heb in 2018 mijn eerste AOW ontvangen en een heel klein pensioen. Voor die tijd werkte ik nog. Mijn vrouw heeft nooit een betaalde baan gehad en zij ontving iedere maand een bedrag aanrechtsubsidie (algemene heffingskorting). Onlangs kregen we een brief van de Belastingdienst dat mijn vrouw aangifte inkomstenbelasting moest doen. Uit die aangifte blijkt dat ze ruim € 1.000 aan aanrechtsubsidie moet terug betalen; hoe kan dat?

Waar u mee te maken hebt, is het feit dat iemand als niet of weinig verdienende partner nooit meer belasting terug kunt ontvangen als ‘aanrechtsubsidie’ dan dat de andere partner aan belasting betaalt. Voordat u met pensioen ging, had u een betaalde baan en betaalde u kennelijk voldoende belasting om uw vrouw de volledige algemene heffingskorting te kunnen laten ontvangen.

Nu u AOW ontvangt voor gehuwden en een klein pensioen is uw inkomen zo laag dat u bijna geen inkomstenbelasting betaalt. Daar komt de Belastingdienst vrijwel altijd te laat achter en vordert dan het door uw vrouw teveel ontvangen bedrag bij haar terug. Dat geldt voor 2018, maar ook voor dit jaar; tot het moment dat uw vrouw haar eigen AOW gaat ontvangen.

U doet er goed aan de uitbetaling van de algemene heffingskorting voor uw vrouw stop te zetten. Omdat u in 2018 nog inkomsten uit arbeid had, is het bedrag dat u terug moet betalen ‘maar’ € 1.000. Omdat u dit jaar minder inkomen en minder belasting betaald hebt is het bedrag voor 2019 veel hoger.

Nico van Scheijndel werkt als juridisch/fiscaal adviseur voor onder andere de Plustelefoon. Daarnaast houdt hij zich met name bezig met de afwikkeling van nalatenschappen, als Register Executeur, boedelgevolmachtigde of adviseur vanuit zijn bedrijf Akto, uw erfcoach en meer www.akto.nu. Nico van Scheijndel is medeauteur van de almanak Erven en Schenken van Plus magazine.