Wat is niet meer aftrekbaar?

Sommige kosten waren vroeger aftrekbaar, maar zijn dat over 2018 niet meer. Er zijn ook kosten waarvan soms wordt gedacht dat ze aftrekbaar zijn, terwijl ze dat in werkelijkheid nooit zijn geweest.

1. Eigen woning

De volgende kosten zijn níet aftrekbaar:

 • Notariskosten voor de koopakte
 • Makelaarskosten voor de ­aan- of verkoop
 •  Overdrachtsbelasting
 •  Afkoopsom van erfpacht; de ­erfpachtcanon is wel aftrekbaar
 •  Kosten van een verbouwing of groot onderhoud; deze kosten zijn soms wel aftrekbaar als het een rijksmonument betreft Notaris- en makelaarskosten zijn wel aftrekbaar als ze betrekking hebben op de hypotheek. Het gaat dan doorgaans om de kosten van de hypotheekakte en taxatiekosten. Ook een eventuele boeterente die je betaalt bij vervroegde aflossing is aftrekbaar.

2. Restschuld

Is in 2018 een restschuld ontstaan na de verkoop van je huis? Dan zijn de rentelasten niet langer aftrekbaar. De schuld valt in box 3. Is de restschuld vóór 2018 ­ontstaan, dan zijn de rentelasten gedurende 15 jaar wel aftrekbaar.

3. Schulden

In principe mag je schulden die geen hypotheek zijn, aftrekken van je vermogen in box 3. Daarmee verlaag je het belastbare vermogen. Hierop is een uitzondering: een eventuele belastingschuld is niet aftrekbaar. Ook hierop is een uitzondering: een schuld voor de erfbelasting is weer wel aftrekbaar in box 3. 

4. Lijfrentepremie

De lijfrentepremie is alleen aftrekbaar als je voldoende jaarruimte hebt. Of dat het geval is, kun je berekenen met een rekenmodule op de website van de Belastingdienst. De meeste mensen die via hun werkgever pensioen opbouwen, hebben geen of weinig jaarruimte. Als je niet voldoende jaarruimte hebt, is het verstandig om de lijfrentepremie te verlagen of helemaal te stoppen met betalen. Als de lijfrente vanaf de pensionering gaat uitkeren, betaal je namelijk inkomstenbelasting over de uitkeringen. Ook als je de lijfrentepremie niet hebt kunnen aftrekken. Je betaalt dan dubbel belasting! 

5. Zorgkosten

Je kunt alleen zorgkosten aftrekken die niet of slechts gedeeltelijk worden vergoed door je zorg-verzekeraar. Welke zorgkosten aftrekbaar zijn, kan elk jaar veranderen. Op de website van de Belastingdienst staat een uitgebreid overzicht van de kosten die wel, gedeeltelijk en niet aftrekbaar zijn.  Onder meer deze kosten zijn níet aftrekbaar:

 • Premie van de ziektekosten­verzekering
 • Eigen risico van de ziektekostenverzekering
 •  Bijdrage zorgverzekeringswet (zvw-­premie)
 • Eigen bijdrage voor langdurige zorg ­(CAK-premie)
 •  Rollator, rolstoel, scootmobiel, looprek
 •  Aanpassingen op medisch ­voorschrift van het huis 

Bron(nen):