Wel of geen bezwaar maken tegen WOZ-waarde?

Vraag en antwoord

Vorige week hebben wij het aanslagbiljet gemeentelijke heffingen ontvangen met daarin de nieuwe WOZ-waarde. Deze waarde is enorm veel hoger dan vorig jaar. Wij vroegen ons af of het - gezien de stijgende huizenprijzen het afgelopen jaar - zinvol kan zijn om hier toch bezwaar tegen aan te tekenen?

Veel huizenbezitters hebben net als u de nieuwe WOZ-beschikking van de gemeente ontvangen of zullen deze binnenkort in de brievenbus krijgen. En zoals u al aangeeft: de woningprijzen zijn inderdaad gestegen en inmiddels is bekend dat ook de WOZ-waarde van woningen dit jaar gemiddeld met 6-8% zijn gestegen.

Dit hoeft echter geen reden te zijn om het er maar bij te laten. Zeker, omdat voor verschillende belastingen aangesloten wordt bij de WOZ-waarde (denk hierbij bijvoorbeeld aan de inkomstenbelasting en eventuele erf- en schenkbelasting) kan het verstandig zijn om de waarde nog eens goed tegen het licht te houden. Zo kunt u op de site van WOZ-waardeloket bekijken wat de WOZ-waarde is van (vergelijkbare) huizen bij u in de buurt. Ook kunt u onder meer via kadaster.nl uw WOZ-waarde vergelijken met verkoopprijzen van soortgelijke huizen in de buurt.

Als uw conclusie is en  blijft dat uw woning inderdaad te hoog getaxeerd lijkt, kunt u er allereerst een telefoontje aan wagen. Bij sommige gemeenten blijkt dit al voldoende om de WOZ-waarde bijgesteld te krijgen. Lukt dit niet, dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Doe dit wel op tijd, namelijk binnen zes weken na dagtekening van de WOZ-beschikking. Geef hierin duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de vastgestelde waarde en onderbouw dit zo veel mogelijk (met foto’s  of ander bewijsmateriaal). Vermeld daarbij ook wat volgens u de WOZ-waarde wel zou moeten zijn. 

N.B. Er kunnen overigens ook redenen zijn om niets te doen. Zo geeft een hogere WOZ-waarde voor potentiële kopers vaak een indicatie van de marktwaarde. Als u dus van plan bent om binnenkort te verkopen, zou het een argument kunnen zijn om het zo te laten. Ook als u een tweede hypotheek wilt afsluiten of de rente wilt proberen te verlagen kan juist een hogereWOZ-waarde in uw voordeel uitpakken richting de banken. 

Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.