Wijzigen contactpersoon voor de Belastingdienst na overlijden

Getty Images

Na het overlijden van mijn zus hebben we mijn broer als contactpersoon opgegeven voor de Belastingdienst. Dit hebben we gedaan op een speciaal formulier. Nu willen we de contactpersoon wijzigen. Op welke manier kan dat? Hebben we dan weer zo’n formulier nodig?

Na het overlijden wil de Belastingdienst graag een contactpersoon hebben die ze de post met betrekking tot de overledene kunnen sturen. Denk daarbij aan het opnieuw vaststellen van de huur- en/of zorgtoeslag en het toesturen van de aangifte inkomstenbelasting en erfbelasting. De Belastingdienst stuurt daarvoor binnen vier weken na het overlijden een informatieformulier naar het huisadres van de overledene en als daar geen antwoord op komt naar een persoon waarvan de Belastingdienst vermoedt dat het een erfgenaam is.

Vervolgens is het de bedoeling dat de persoon die de contactpersoon voor de Belastingdienst wil zijn het formulier invult en terugstuurt. Moet dit – net als bij u - bij nader inzien toch een ander persoon zijn, dan is een brief naar de afdeling Nabestaanden van de Belastingdienst voldoende. Stuur deze brief naar: 

Belastingdienst/CAP
Postbus 2891
6401 DJ Heerlen

Vermeld in deze brief:

  • naam, burgerservicenummer, adres en telefoonnummer van de nieuwe contactpersoon
  • naam en burgerservicenummer van de overledene
  • of de nieuwe contactpersoon ook erfgenaam is

Laat de nieuwe contactpersoon de brief ondertekenen.

Mr. Nicole Goud
Nicole Goud
Mr. Nicole Goud is fiscalist en jurist. Zij is ruim 15 jaar als belastingadviseur werkzaam geweest, heeft een aantal jaren gewerkt binnen de advocatuur en als auteur bij een opleidingsbedrijf voor financiële dienstverlening op het gebied van o.a. erfrecht, familierecht, en het fiscale recht (erf- en schenkbelasting, inkomstenbelasting, bedrijfsopvolging). Ook heeft zij ervaring in de notariële boedelpraktijk. Sinds een aantal jaar is zij eigenaar van Akto, uw erfcoach en meer (www.akto.nu) en houdt zij zich bezig met financieel en juridisch advies voor senioren met de focus op de afwikkeling van nalatenschappen. Sinds 21 maart 2019 is zij ook RegisterExecuteur.
Auteur 
  • Mr. Nicole Goud